Annons

Kommer BoIS i Centrum att få finnas kvar?

Den ekonomiska framtiden är oviss för integrationsprojektet BoIS i Centrum och därför vänder sig föreningen nu till kommunen med en begäran om ett ekonomiskt stöd på 800 000 kronor årligen från och med nästa år.
– Vi kan inte längre få projektmedel som tidigare svarat för merparten av finansieringen eftersom verksamheten inte längre betraktas som projekt utan som ordinarie verksamhet, påpekar ordförande Kenneth Håkansson.

Han har tillsammans med projektledare Mats Persson skickat in skrivelsen till kommunen i vilken man vill att BoIS i Centrum vägs in i de pågående budgetförhandlingarna för nästa år.
Projektet startade sin verksamhet 2003 och har sedan dess blivit mycket uppmärksammat runt om i Sverige, men också utomlands.
– Sedan starten har vi sysselsatt över 600 barn i centrum och vi har ständigt omkring 150 barn engagerade i verksamheten, påpekar Kenneth Håkansson och tillägger att verksamheten är öppen för alla barn i åldrarna sex till 16 år.
Men de flesta deltagarna är mellan tio och tolv år gamla.
BoIS ambition är att driva BoIS i Centrum som ett projekt också för innevarande år och från kommunens sida får man ett årligt bidrag på 295 000 kronor.
Resten, runt 850 000 kronor har vi lyckats få fram genom bidrag från andra finansiärer, betonar Kenneth Håkansson och bland dessa märks Svenska ESF-rådet som stötat med 216 000 kronor per år, Sparbanksstiftelsen backade upp projektet de tre första åren med dryga 330 000 kronor per år och genom den statliga satsningen Handslaget har BoIS i Centrum erhållit 150 000 på årsbasis.
– Men när verksamheten inte längre gäller som projekt går det inte att få så stor extern finansiering längre, betonar Kenneth Håkansson som dock räknar med att BoIS skall kunna få in runt 200 000 kronor genom egna insatser och externa medel.
BoIS i Centrum har satt Landskrona på Sverigekartan när det gäller integrationsarbete och det är ingen överdrift att påstå att projektet varit en mycket stor framgång, betonar Kenneth Håkansson och tillägger att startandet av den egna friskolan, som fullt utbyggd kommer att ta emot 100 elever i klasserna sex till nio, inte har någon koppling till BoIS i Centrum.
– Det är vår bestämda avsikt att fullfölja vår satsning på barnen i centrum och vår samverkan med Dammhagskolan genom fotbollsklasserna, avslutar Kenneth Håkansson som hoppas att kommunen skall besluta om medelstilldelning för tre år, fram till och med 2011.
Närmast kommer frågan att handläggas i budgetberedningen och med tanke på de ambitioner kommunen har för uppryckningen av centrum bör ett positivt besked ligga nära till hands.

Annons
 

FAKTA BoIS I CENTRUM
BoIS i Centrum är öppet för både pojkar och flickor och man behöver inte spela i BoIS för att delta i verksamheten. Landskrona BoIS ställer upp med två välutbildade tränare med många års erfarenhet av barn och ungdomar som till sin hjälp har tre kompanjontränare. Läs mer om projektet på BoIS hemsida.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser