Annons

Aktuellt med lärlingsutbildning

Intresset för yrkesutbildningar är rekordstort och för att möta efterfrågan vill Landskrona, Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund satsa på lärlingsutbildningar.
– I viss mån har vi redan utbildning på omvårdnadslinjen som är mer praktikbaserad, men nu vill vi gå ett steg längre och anmäler därför vårt intresse för lärlingsutbildningar, förklarar utbildningsdirektör Tomas Johansson och bakgrunden till ansökan är regeringens satsning på 4 000 lärlingsplatser till nästa läsår.
– Vår ambition är att få 60 till 70 platser, förklarar Tomas Johansson och lärlingsutbildningen kommer då att flera olika program som exempelvis omvårdnad, barn- och fritid, hotell- och restaurang, industri och el-programmen, för att nämna några.

Dessutom hoppas vi också komma i gång med lärlingsutbildning kopplat till naturbruksprogrammet och vi kommer också att samarbete med Center Syd vad avser handelutbildningen, poängterar Tomas Johansson som redan mött positiva reaktioner från företagen.
– Det finns en hel del företag som gärna vill ta emot lärlingar, så att hitta praktikplatser tror jag inte skall vålla några bekymmer.

Annons
 

För att komma på tal för lärlingsutbildning måste eleverna ha kompletta betyg från grundskolan, det innebär att utbildningen inte är något alternativ för det individuella programmet. Från statens sida handlar det i första skedet om en försöksverksamhet och de gymnasieskolor som medverkar erhåller ett bidrag på 25 000 kronor per elev i lärlingsutbildning.

För eleverna innebär satsningen att man tillbringar 15 veckor på en arbetsplats där utbildade handledare ansvarar för verksamheten. Rent generellt har intresset för yrkeslinjerna ökat under senare år och att trenden håller i sig visar de förstahandsval som eleverna i årskurs nio gjort inför nästa läsår.
Vissa linjer som bygg och fordon, är mycket populära och där räknar jag med att vi får öka antalet platser, berättar Tomas Johansson och konstaterar att drygt femhundra elever valt något av gymnasieförbundets program som förstaval.
Omräknat i procent innebär det att 66 procent valt något av våra program och jag räknar med att vi kommer upp i 70 procent innan ansökningstiden gått ut.

De flesta niorna från Landskrona väljer gymnasieförbundets program, men av eleverna från Svalöv är det 41 procent och från Kävlinge endast 15 procent som väljer gymnasieförbundets program.
I Svalöv är det elever från Röstånga som väljer Klippan och i Kävlinge väljer många elever Lund, men totalt sett håller gymnasieförbundet ställningarna bra i konkurrensen med andra gymnasieskolor.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser