Annons

Landskrona kvar som kansliort

I dag har regeringen överlämnat en skrivelse om hur tingsrättsorganisationen ska utvecklas vidare till riksdagen. Bland annat anser Regeringen att Lunds tingsrätt även i fortsättningen bör ha kansli i Landskrona.
Vi har sedan en lång tid tillbaka fört en diskussion med Justitiedepartementet och jag är glad över att regeringen nu sätter ner foten i denna fråga. Domstolen i Landskrona har under en lång tid varit svältfödd och min förhoppning är att vi nu, i samförstånd, kan utveckla verksamheten, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

Även oppositionens kommunalråd Niklas Karlsson (s) välkomnar beslutet.
Den förra socialdemokratiska regeringen beslutade under sin tid att domstolen i Landskrona skulle vara kvar. Det är skönt att den borgerliga regeringen äntligen satt ner foten om domstolen i Landskrona. Tyvärr har det dragit ut på tiden och skapat onödig oro, säger Niklas Karlsson.

Annons
 

En viss skepsis finns dock hos socialdemokraten.
Det är ändå inte utan oro jag noterar regeringens luddiga beslut om att domstolen bör finnas kvar. Det är i grunden till intet förpliktigande, säger Niklas Karlsson, och kräver att kommunledningen omedelbart bjuder in Lunds tingsrätt och Domstolsverket för att säkerställa att domstolen även framöver ska finnas kvar i Landskrona.

Under min tid som kommunstyrelseordförande var jag mycket tydlig mot tingsrätten och lagmannen Jan Alvå om att kommunen är beredd att på bästa sätt skapa förutsättningar för domstolen att verka i kommunen. Det löftet borde även den nuvarande kommunledningen lova för att säkerställa domstolens framtid, säger Niklas Karlsson (s) med direkt adress till folkpartisten Torkild Strandberg.

Detta är symboliskt en viktig handling för att visa att rättsväsendet finns närvarande i Landskrona. Som kommun kan vi göra mycket, men vi behöver samarbeta med alla parter för att förändra situationen i Landskrona. Med den situation vi har i Landskrona förväntar vi oss ett högt statligt intresse och engagemang i det brottsförebyggande arbete som i praktiken tar sig uttryck i närvaro av både polis, åklagare och domstol, något vi nu fortsätter, menar Strandberg.

Bjud in Alvå direkt!
Domstolens närvaro är av största betydelse för att bekämpa brottslighet och kriminalitet. I alltför många år har statliga myndigheter flyttat från Landskrona. Den utvecklingen har inte varit till gagn för Landskrona och det är av yttersta vikt att kommunledningen omedelbart tar initiativ till samtal med Lunds tingsrätt och Domstolsverket för att domstolens fortlevnad verkligen ska kunna säkerställas, avslutar Niklas Karlsson (s).

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser