Annons

Fler elever – dyrare gymnasieskola

Kommunens kostnader för gymnasieutbildning har mer än fördubblats under de senaste tio åren, från 70,3 miljoner kronor 1998 till 161,9 miljoner kronor förra året.

– Det finns tre förklaringar, stora elevkullar, fler som väljer yrkesinriktade linjer och många elever på de individuella programmen, förklarar utbildningsdirektör Tomas Johansson vid Landskrona, Svalövs och Kävlinges gymnasieförbund.

Annons
 

Och trenden att söka till yrkesinriktade linjer håller i sig.
Bland de 588 elever som gjort sitt förstahandsval har exempelvis byggprogrammet hela 95 sökande och till fordonsprogrammet i Svalöv har 44 elever sökt plats.
Det innebär att vi kommer att fördubbla antalet platser vid fordonsprogrammet på transportlinjen i Svalöv, poängterar Tomas Johansson som tippar att det kan skilja mellan 30 000 och 40000 kronor i årskostnad mellan ett yrkesinriktat program och ett teoretiskt.

Ser man till årskullarna så har antalet gymnasieelever i Landskrona ökat från 1 388 för tio år sedan till 1 721 förra året.
Snittkostnaderna per elev har ökat från 50 653 kronor till 94 098 under samma tidsperiod. Noterbart är att snittkostanden för de elever som valt andra gymnasieskolor förra året var 83 188 kronor.
Från gymnasieförbundets sida har vi höjt avgifterna med fem procent under de senaste fem åren, förklarar Tomas Johansson och tillägger att kostnadsökningen inte ligger bakom kommunens ökade kostnader.

501 elever på andra orter
Nu väljer långt ifrån alla elever att läsa vidare vid gymnasieförbundet, 501 elever valde förra året att studera på andra orter. Här skickar Landskrona elever över hela landet, till 65 gymnasieskolor från Arvidsjaur och Malmberget i norr till Bollerup i söder. Kostnaden för dessa elever uppgick förra året till drygt 41 miljoner kronor, en ökning med elva miljoner på fem år.
– När det gäller elever från Landskrona så väljer omkring 70 procent något av gymnasieförbundets program och det är en siffra som ligger ganska konstant, säger gymnasieförbundets utbildningsdirektör Tomas Johansson.
På det individuella programmet har kostnaderna under de senaste fem åren ökat från 14,3 miljoner kronor till 17 och snittkostnaden per elev från 94 171 kronor till 110 882 kronor.
Det hänger bland annat samman med att lärartätheten är större, menar Tomas Johansson och förra året gick 153 elever, vilket motsvarar omkring nio procent av gymnasieeleverna, på det individuella programmet.
Den siffran skulle varit högre om vi inte lät elever som bara saknar godkänt betyg i ett av kärnämnena ändå börja på den vanliga programmen, avslutar Tomas Johansson som tippar att kommunens kostnad för gymnasieutbildningar kommer att minska när barnkullarna nu blir mindre.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser