Annons

Dags att söka Fredrikornas Dagmarstipendium

Landskronaungdom i utbildning har nu chansen att få ett extra tillskott i kassan. Fredrika Bremerförbundets Landskronkrets söker aspiranter till årets Dagmarstipendium.

Det första Dagmarstipendiet delades ut för mer än tio år sedan. Tack vara detta har under årens lopp många landskronaungdomar fått möjlighet att förverkliga sina studiedrömmar.
Dagmarstipendiet instiftades när Dagmar Munck af Rosenschöld gick av som Landskronakretsens ordförande för mer än 25 år sedan, berättar nuvarande ordföranden Britt Ljunggren.

Annons
 

Ekonomiska medel till stipendiet tillkom genom de tackgåvor som skänktes till Dagmar för hennes stora engagemang och mångåriga ordförandeskap. Summan växte ytterligare när överskottet lades till från Landskronakretsens utställning ”100 modiga år”.

Skriftlig ansökan
Den som är intresserad av att söka ska göra en skriftlig ansökan och den ska vara personlig för det finns ingen färdig blankett att fylla i.
– Vi uppskattar personligt skrivna ansökningar, säger Britt Ljunggren.
– Vi tar ställning till antalet stipendiater och stipendiesummorna när vi läst alla ansökningarna. Förra året delade vi ut två stipendier på vardera 5000 kronor. De som söker är oftast ungdomar som går ut gymnasiet och som ska gå vidare till högre utbildningar.

Utdelning den 14 maj
Stipendieutdelningen sker på Landskronafredrikornas vårfest, den fjortonde maj. Den som vill söka Dagmarstipendiet ska skicka en skriftlig ansökan, som ska vara Dagmar Munck af Rosenschöld tillhanda, senast den 17 april 2008. Adressen är: Strandvägen 287, 261 61 Landskrona.
Upplysningar om stipendiet lämnas på telefon 0418 – 205 80.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser