Annons

BT Kemi-jord får lastas om i hamnen

Nu kan saneringsarbetet i Teckomatorp efter 30 års väntan äntligen starta. Hamnen i Landskrona har ändrat planerna för hanteringen av förorenade jordmassor. Mellanlagringen är inte längre aktuellt. Länsstyrelsen tycker att lastningen från täckta lastbilar direkt till ett fartyg som väntar vid kaj ryms inom hamnens verksamhet. Därför ger Länsstyrelsen klartecken till omlastning i Landskrona hamn.

De boende i Teckomatorp har väntat i mer än trettio år på att området där BT Kemi gav upphov till Sveriges första och största miljöskandal ska saneras. Naturvårdsverket och Svalövs kommun ska nu bekosta återställningen av området, skriver Länstyrelsen i ett pressmeddelande. Redan i september togs det första spadtaget av landshövding Göran Tunhammar men problem med transporten till en behandlingsanläggning i Holland har gjort att arbetet inte kommit igång än.

Annons
 

Tack vare värdefulla synpunkter från miljökontoret i Landskrona har hamnen nu tänkt om.
Det här sättet med direkt lastning ombord på fartyget är mycket bättre än alternativet med mellanlagring i flera månader i ett tält på hamnområdet, säger Maria Mohlin på Länsstyrelsen miljöavdelning.

På det här viset kommer det bara att finnas massor i hamnen under sammanlagt cirka 20 till 30 dygn under de tre månader som utgrävningarna i Teckomatorp beräknas hålla på. Omlastning av olika material i hamnen ryms inom hamnens ordinarie verksamhet och kräver inget särskilt tillstånd.

Andra fördelar är att hanteringen kommer att ske på större avstånd från bostäder och att risken för spill minskar. Enligt de luktberäkningar som gjorts kommer lukttröskelvärdet att underskridas vid närmaste bostäder. Det kan inte uteslutas att ett mindre antal personer kan komma att känna lukt någon gång under de dagar utlastning pågår men enligt Yrkes- och miljömedicin i Lund är lukten inte farlig.

Om täckta containrar skulle användas för hela transporten hade en annan hamn fått väljas eftersom Landskrona hamn inte kan hantera dem. Det skulle medföra väsentligt längre tunga lastbilstransporter av ca 50 000 ton förorenad jord. Detta motverkar miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Dessutom hade rengöringen av containrarna också gett upphov till miljöproblem.

Störningarna i Landskrona blir såpass små att de kan accepteras. Det handlar om en begränsad tid säger Maria Mohlin. Vi kommer att göra flera tillsynsbesök under lastningstillfällena och har möjlighet att både förelägga om ytterligare försiktighetsåtgärder och stoppa verksamheten om det skulle uppstå oväntade problem.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP


 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser