Annons

Välbesökt när Röda Korset höll årsmöte

Landskronabygdens Röda Korskrets har nyligen hållit årsmöte under ordförandeskap av Barbro Boström. Vid mötet nyvaldes Gunlög Stenfeldt, Lilian Lundin och Anna Johnsson. Mötet godkände även valberedningens förslag med tillägg att även Ewa Winkvist invaldes i styrelsen efter avsägelse av Inga Janson. Kvar sedan tidigare sitter ordförande Barbro Boström, Maggie Markham och Kent Tyby.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar delades det ut särskilda Röda Korsutmärkelser till förtjänta medlemmar och medarbetare. Neda Poparic och Maggie Markham fick förtjänstmärke. Utdelare var avgående vice ordförande Inga Janson. Dessutom fick Berith Hagström, Gulli Häggberg och Barbro Boström mottaga förtjänsttecken.

Annons
 

Därefter informerades om det pågående Kvinnofridsprojektet. Ordföranden i vuxenutbildningsnämnden, Mattias Adolfsson berättade om sina tankar och visioner när han skrev en motion till Kommunfullmäktige i ämnet för två sedan tillsammans med Lisa Flinth. Mattias berättade om det pågående arbetet inom förvaltningen. Han uttryckte också sin tillfredsställelse med Röda Korset som samarbetspartner. Därefter berättade Ewa Winkvist, som arbetat för Röda Korset som projektledare sedan i höstas om den förstudie som gjorts, samt det pågående arbetet. Ordförande Barbro Boström berättade att Röda Korset just nu håller på att rekrytera den projektledare som i fortsättningen skall arbeta med projektet tillsammans med en grupp frivilliga. Till halvtidstjänsten på två år har inkommit inte mindre än 75 sökanden. Många synnerligen väl kvalificerade. Till mötet hade cirka 40 medlemmar kommit, allt enligt rapporter från Barbro Boström.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser