Annons

Muddersand till centrumstrand?

Borstahusens Segelsällskap för nu en kamp mot tiden för att hinna få muddringstillstånd i tid. Efter avslag från Naturvårdsverket har BSS nu kompletterat sin ansökan och ett alternativ är sanden som muddras i hamninloppet bildar underlag för sommarens Citybadstrand.
– Det är ett av alternativen vi räknat på, men det blir betydligt dyrare jämfört med att lägga sanden på Öresunds botten, förklarar segelsällskapets ordförande, Nils-Erik Petersson som nu hoppas på en snabb behandling av miljöförvaltningen så att de kompletterande handlingarna kan skickas vidare till Naturvårdsverket och miljödomstolen i Växjö.

Vi har fått in handlingarna och det är i enlighet med våra önskemål, förklarar miljöchef Högni Hansson som gick igenom kompletteringarna under gårdagen och han räknar med att inom kort lämna besked.
Från vår sida finns ingen anledning att försena frågan ytterligare, så jag räknar med att det blir ett snabbt besked, påpekar Högni Hansson och det brinner i knutarna, den 15 april måste muddringen vara igång annars skjuts allt till hösten.

Annons
 

Eftersom vi nu genomfört utredningen så räknar jag med ett snabbt besked och att muddringen kommer i gång som planerat, förklarar Nils-Erik Petersson.
I samband med en tidigare muddring fick BSS dispens för att dumpa en mindre mängd muddermassor, 300 kubikmeter, i havet. Ett av villkoren den gången var att man vid kommande muddringar utförde en utredning av alternativa dumpningsplatser. Den utredningen gjordes aldrig, något som miljönämnden påpekade och som Naturvårdsverket senare angav som skäl för sitt avslag.

Den nu genomförda utredningen visar att kostanden för muddring av runt 1 000 kubikmeter sand som sedan sprids på sundets botten är beräknade till 210 00 kronor. Deponeringen sker då genom spridning där mudderverket sakta kör enligt en angiven kurs och släpper ut massorna genom luckor i botten.
Det innebär att man lägger på omkring tio centimeter sand på den bottenyta som används och det kommer inte att påverka miljön i sundet, förklarar Nils-Erik Petersson och tillägger att man fått klartecken från såväl Fiskeriverket som länsstyrelsen.

Ett annat alternativ, som skulle bli omkring 100 000 kronor dyrare, går ut på att sanden skeppas in till kaj i Landskrona där sedan kommunen tar hand om den och lägger ut den på det nya Centrumbadet.
– Vi har haft kontakt med kommunen, men helst ser vi att massorna sprids i sundet, betonar Nils-Erik Petersson som sist av allt ser att alternativ tre skulle bli verklighet.
Det innebär att massorna deponeras permanent på land och här skulle de totala kostnaderna bli runt 520 000 kronor.
– Med tanke på de kostnader vi redan har för renoveringar i hamnen hade det varit det allra värsta, avslutar Nils-Erik Petersson som nu håller tummarna för snabba besked så at muddringen av hamninloppet kan komma i gång i tid.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP


 

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser