Annons

Karlsson orolig över minskat stöd till föreningslivet

Med anledning av besluten i Fritidsnämnden att skära ned stöden till bowlingklubbarna och Korpen har oppositionens kommunalråd Niklas Karlsson (s) idag interpellerat fritidsnämndens ordförande, Tord Olsson (fp).
Jag vill fråga honom varför han är så angelägen att spara på det ekonomiska stödet till föreningslivet och om han också är beredd att ta ansvar för att bland annat bowlingföreningarna i kommunen kan komma att läggas ned till följd beslutet, säger Niklas Karlsson.

I interpellationen konstaterar Niklas Karlsson att Landskrona av tradition har ett rikt föreningsliv med många och livaktiga kultur- och idrottsföreningar.
”Det har varit en angelägen uppgift att underlätta och stödja ett omfattande och allsidigt föreningsliv. Såväl ur rekreationssynpunkt som ur ett hälsoperspektiv är det viktigt att föreningslivet ges goda möjligheter att bedriva sin verksamhet”

Annons
 

Jag upplever det som att folkpartiet inlett en jakt på kommunens föreningsliv genom att dra ned föreningsbidragen utan att ens utreda konsekvenserna, anser Niklas Karlsson och poängterar att det generellt sett är tämligen blygsamma belopp som kommunen delar ut i ekonomiskt stöd men för föreningarna nog så viktiga.

Att det nu finns klubbar som har ett nedläggningshot svävande över sig finner kommunalrådet både olustigt och oacceptabelt.
– Det kan vi inte acceptera, avslutar Niklas Karlsson och lovar att återkomma i frågan.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser