Annons

Mer böcker åt folket!

Med den nya biblioteksplanen i ryggen hoppas bibliotekschef Margareta Rydhagen att vända den nedåtgående trenden för bokutlåningen.
Ambitionen är att förbättra det utåtriktade arbetet och utnyttja våra lokaler på ett bättre sätt, förklarar hon och lyfter fram fler utställningar och ett utökat samarbete med olika föreningar som en möjlig väg att få kurvorna att vända uppåt igen.

Var sjunde svensk har aldrig läst en bok
Nu är det inte bara i Landskrona som bokutlåningen minskar, enligt statistik från Svensk biblioteksförening så har utlåningen i landet minskat sju år i rad och man beräknar att var sjunde invånare aldrig läst en bok.
För oss som jobbar med boken är det en stor utmaning att hitta nya väger för att locka till läsning, menar Margareta Rydhagen och här handlar det om att nå nya läsare tidigt, genom skolan.
Skolbiblioteken spelar här en viktig roll, men fortfarande saknas egna bibliotek vid några av kommunens skolor.
Den frågan är under utredning och här handlar det också om vilken huvudman skolbiblioteken skall ha i framtiden. I dag ligger de under skolan, förklarar Margareta Rydhagen som hoppas att utredningen om skolbibliotekens framtida organisation inte skall behöva dra ut på tiden.
Nej, det är viktigt att vi hittar en bra lösning så snabbt som möjligt.
Ett annat sätta att öka besöksfrekvensen och utlåningen kan handla om förbättrade öppettider som anpassas efter befolkningens arbetstider. Här skall barnfamiljernas möjligheter särskilt beaktas.

Annons
 

Öppettiderna & Caféet
– Vi kommer under våren att genomföra en enkät om öppettiderna, berättar Margareta Rydhagen som dock menar att det krävs personalförstärkning om exempelvis söndagsöppet införs igen.
Personligen tror jag inte att söndagsöppet är en lösning, men om det är politikernas önskemål så krävs det mer personal, förklarar hon och vill i stället satsa på mer utåtriktad verksamhet i form av utställningar och aktivare boktips.
Det nya biblioteket invigdes 1999 efter flera års hård politisk debatt, men nu konstateras att lokalerna är tungarbetade och kommer att ses över. Tillsammans med Ängelholm och Hässleholm skall expertis anlitas för att se över biblioteksrummet.
– Ambitionen är ett se över lokalerna och anpassa dem efter framtida behov, påpekar Margareta Rydhagen som också hoppas att man skall kunna få i gång caféverksamheten igen.
– Vi kommer att undersöka intresset och kanske skulle det fungera bättre nu än tidigare, funderar hon och betonar samtidigt att biblioteket nu fått ett nytt dataprogram som underlättar kontakten via nätet.
– Nu har vi fått ett program som gör att vi kan utveckla också den verksamheten mot 24-timmarsbiblioteket, förklarar Margareta Rydhagen som också hoppas att kommunen förlägger ett medborgarkontor till biblioteket.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser