Annons

Egen brunn? Kontrollera kvalitén!

Att använda vatten från den egna brunnen kan vara hälsofarligt
eftersom två av tre kontrollerade brunnar visar sig innehålla rester av
kemiska bekämpningsmedel.
Det visar en undersökning som miljöförvaltningen låtit göra av 100 privata vattentäkter. Av brunnarna visade sig 46 ha otjänligt vatten, 22 tjänligt med anmärkning och 32 hade tjänligt vatten.
Undersökningen visar att det finns behov av mer genomgående analyser om föroreningar som hotar grundvattnet, förklarar miljöchef Högni Hansson och tillägger att det är nu upp till innehavarna av egna brunnar att kontrollera säkerheten.
Många brunnar är gamla och håller inte tätt. Det kan också finnas skillnader mellan grävda och borrade brunnar. En första åtgärd bör vara att kontrollera om brunnen håller tätt, menar han.
Totalt finns det i Landskrona omkring tusen privata vattentäkter och redan 2005 genomfördes en kontroll av brunnar som nyttjades av barnfamiljer.
– Även den gången var halterna av bekämpningsmedel höga i många brunnar, så trenden håller i sig, förklarar Högni Hansson och sedan 2001 erbjuder kommunen barnfamiljer gratis analys av brunnsvattnet.
Den nu genomförda utredningen bygger på ett slumpmässigt urval av brunnar som täcker hela kommunen. Tyngdpunkten har varit att kontrollera förekomsten av kemiska bekämpningsmedel i vattentäkterna.
Mer än två tredjedelar var grävda brunnar och många stensatta vilket innebär att de är otäta och sårbara för föroreningar.
– Här bör man undersöka möjligheten att borra en ny brunn för att vara säker på att vattnet inte förorenas, poängterar Högni Hansson som också oroas över att man hittat rester av bekämpningsmedel.
I en av brunnarna fanns rester från åtta olika kemikalier och det är mycket allvarligt, påpekar han och efterlyser ett samlat grepp för att komma tillrätta med problemet.
Här vet jag att LRF håller på att lägga upp en riksomfattande kampanj för att undersöka hur omfattande föroreningarna är och det är positivt, konstaterar Högni Hansson och tillägger samtidigt att man i Danmark får statligt stöd för att undersöka brunnarna.
– Det arbetet pågår också i Tyskland och Holland där man är beroende av grundvattnet för dricksvattenförsörjningen.

Miljönämnden beslutade att uppdra år förvaltningen att titta på hur man kan följa upp rapporten med ytterligare insatser.
Vi får se vilka åtgärder som kan bli aktuella, fördjupade undersökningar är en väg, ökad information en annan, funderar Högni Hansson och uppmanar samtidigt innehavarna av egna brunnar för vattenförsörjningen att kontrollera kvalitén.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser