Annons

Skolans pengar ska inte gå till reparationer

Ökad skadegörelse av obevakade skolor är en obehaglig trend i många kommuner. Stora belopp går till spillo för att reparera.

I Landskrona kommun uppgick de sammanlagda kostnaderna under 2007 till 2,2 miljoner kr. Tillsammans med polisen har kommunen övervägt vilka insatser som skulle kunna vända utvecklingen.

Annons
 

Det handlar om såväl sociala insatser, som om insatser för att försvåra skadegörelsen och insatser för att öka risken för upptäckt.
– Vi behöver lyfta upp den här frågan innan den växer och blir ohanterlig, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande. Kameraövervakning är naturligtvis en av de insatser som kan bli aktuellt. Erfarenheterna från de skolor som installerat kameror är på det hela taget goda.

Malmö kommun har följt upp skadeutvecklingen vid 12 skolor före och efter kameraövervakning med koppling till larmcentral. Erfarenheterna visar att minskningarna i kostnaderna för skadegörelse kan bli avsevärda.

Vi har funnit att det behövs en ökad samordning när det gäller kameraövervakning. Kommunstyrelsen har vid sitt senaste sammanträde beslutat att ett tydligt ansvar kommer att placeras på lämplig plats i organisationen.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP


 


Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser