Annons

Komvux hotas med vite på 100 000- Psykosociala arbetsmiljön måste förbättras

Arbetsmiljöverket hotar Vuxenförvaltningen med ett vite på 100 000 kronor om inte den psykosociala arbetsmiljön på Komvux förbättras.
Verket hänvisar till en arbetsmiljökartläggning som Previa genomfört under våren 2007.
– Slutsatsen i rapporten är att det råder stor oro i hela organisationen på grund av omorganisation och neddragningar. Det visar sig att oron är störst på utbildningsenheten. Oron tar sig uttryck i olika stressrelaterade symptom vilket på sikt kan få mycket negativa konsekvenser, konstaterar Arbetsmiljöverket i sin skrivning och senast den 30 april skall Komvux ha vidtagit olika åtgärder för att undgå vitet.

Bland annat skall man med Previas kartläggningen som underlag bedöma riskerna för ohälsa vid utbildningsenheten.
Brister som inte går att åtgärda omedelbart ska dokumenteras i en handlingsplan som anger när åtgärderna ska vara genomförda och vem som är ansvarig att det blir gjort, konstaterar Arbetsmiljöverket som också påpekar att berörda skyddsombud ska ha möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet.
Vidare skall rutiner utformas som säkerställer att riskbedömningar av arbetsförhållandena genomförs som motverka risker för ohälsa i samband med framtida omorganisation.

Annons
 

Bakgrunden till den uppkomna situationen är den stora omorganisation som gjordes på Komvux när man tappade statsbidrag på 4,5 miljoner kronor och dessutom noterade ett underskott på 1,5 miljoner. Åtgärderna resulterade att 17 personer miste jobbet och att en del av verksamheten lades ut på entreprenad. Kvar i kommunal regi är undervisningen i svenska för invandrare och den grundläggande vuxenutbildningen.

Det lokala skyddsombudet slog då larm om situationen på Komvux och på ett samverkansgruppens möte i september 2007 presenterades en handlingsplanen med initiala åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Arbetsmiljöverket konstaterar att förslaget presenterades vid sittande möte vilket innebar att skyddsombuden inte fått möjlighet att medverka i arbetet att utforma handlingsplanen i ett så tidigt skede att det fanns reella möjligheter att ha synpunkter på innehållet.

Enligt vår bedömning grundar sig inte handlingsplanen på en riskbedömning av de brister som framkommit i arbetsmiljökartläggningen, påpekar Arbetsmiljöverket och konstaterar samtidigt att Komvux saknar tillräcklig kompetens för att åtgärda de brister som framkommit vid inspektionen.

Med anledning av ovanstående anser Arbetsmiljöverket att skäl finns att förelägga Komvux att åtgärda bristerna och föreläggandet bör förenas med ett vite som bestämts till skäligt belopp på 100 000 kronor.

– Vi är redan igång med arbetet och räknar med att kunna leva upp till de krav son verket ställer, säger ansvarig verksamhetschef Anette Lindberg Mohlin i en kommentar.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser