Annons

Hyresnämnden på plats på Seglarn

Igår var det dags att skriva ett nytt kapitel i den segdragna tvisten mellan Landskrona Segelsällskap och krögaren Paul W Lorenzen. På plats på Seglarpaviljongen var hyresnämnden för att bilda sig en uppfattning om lokalens standard så att man senare skulle kunna fastställa en rimlig marknadshyra. Krögaren betalar idag 9000 kronor i månaden medan Segelsällskapet kräver 15 000.
Något som krögaren menar är oskäligt både sett till lokalens storlek och standard och där enligt krögaren uppvärmningskostnaderna är ”ofantligt höga” då isolering och byggnad bara är ”lite mer än en sommarstuga”.
– Med en sådan hyra finns det inget som kan få stället att gå runt, har Paul W Lorenzen tidigare sagt.

Efter en resumé av ärendet gjorde hyresnämndens ledamöter tillsammans med krögaren, hans juridiska ombud Gert Grahn samt segelsällskapets ombud, advokat Claes Kronström en husesyn av restaurangen. Någon styrelserepresentant från LSS var inte närvarande.

Annons
 

Efter att ha besiktigat matsalar och kök förklarade nämndes ordförande Paula Lundberg att det nu dröjer minst två veckor innan en rekommendation på vad som kan anses vara skälig marknadshyra fastställs.
Sen får parterna fundera på om man anser det vara en acceptabel nivå och därefter teckna ett nytt hyresavtal, förklarade hon för medias representanter.

Strand ratades som jämförelseobjekt
Med nämnden på plats i Landskrona var det meningen att jämförbara objekt skulle beskådas.
Såväl Strandpaviljongen som Pumphuset hade aviserats men här gjorde hyresnämnden tummen ned för Strand direkt.
Det handlar inte om likvärdiga objekt eftersom hyran för Strand är satt med andra förutsättningar, visste Paula Lundberg och lät antyda att hyran var subventionerad eftersom lokalen varit svår att hyra ut och verksamheterna kantade av konkurser.
Dessutom är ytan på 600 kvadratmeter inte jämförbart med de 120 som gäller för Seglarpaviljongen, förklarade hon.

En viss tvekan fanns även mot Pumphuset som jämförelseobjekt med tanke på att det handlar om en nybyggnation.
– Men nu när vi är på plats så kan vi lika bra titta på Pumphuset, ansåg Paula Lundberg.

Inga öppningar
Innan dess hade LSS-ombud Claes Kronström återkallat sin muntliga bevisning och även om stämningen tycktes god runt bordet så skymtade ingen ljusning på konflikten.
– Vi har haft konstruktiva diskussioner tidigare och varit på väg mot lösningar. Dessa har sedan LSS-styrelsen sagt nej till. Så någon öppning kan åtminstone inte jag skönja, sa Gert Grahn till Landskrona Direkt.

Landskrona Segelsällskap, LSS har velat säga upp Paul W Lorenzen under en lång period. En felaktig delgivning har försinkat klubben som nu mest verkar bida sin tid. Ett löjets skimmer kan tyckas svepa över tvisten när ”ölbänkar” har diskuterats eller som igår när ett källarutrymme som dock fick ”användas på egen risk” åberopas som lagerlokal och också ingick i hyran. Inte vidare sjangtilt tyckte krögaren och förklarade att fuktskadorna han fått där tidigare, gjorde att utrymmet inte användes. Ett friskostigt försök att involvera gräsplätten mot vattentornet gjordes också.
Här erbjuder vi krögaren en caféplats på egen bekostnad. Man kan kalla det för en option, sa Claes Kronström.

Formellt löper hyreskontraktet ut den siste mars, men någon flytt då är inte aktuell.
Nej, vi har ansökt om uppskov med uppsägningen i 18 månader och jobbar kvar som vanligt tills den frågan är avgjord, förklarade krögarens ombud Gert Grahn och berättade att man även låtit en värderingsman titta på lokalerna då ett skadestånd eventuellt kan komma på tal.
I dagsläget ligger vårt yrkande på 900 000 till en miljon, säger han och menar att det kan bli tungt att bära för föreningen.

Rimlig marknadshyra 7300
Att Paul W Lorenzen skulle acceptera en månadshyra på 15 000 kronor är uteslutet påpekar Gert Grahn som själva gjort en uträkning på vad han menar är rimlig marknadshyra för Seglarpaviljongen.
Den borde vara 7 300 kronor i månaden, sa Gert Grahn till Hyresnämnden.
Vi tar bara ställning till om den hyra som nu gäller är rimlig eller ej, påpekade Paula Lundberg och menade att hyresgästen inte begärt några villkorsändringar.
– Det stämmer, sa Gert Grahn och menade istället att hyran redan idag var hög.

Under de tolv år som Paul W Lorenzen arrenderat Seglarpaviljongen har hyran höjts med sammanlagt 800 kronor och någon ytterligare höjning anser han inte rimlig med tanke på lokalernas standard.

Men den frågan skall alltså hyresnämnden avgöra och när detta är gjort så får parterna en ny möjlighet att försöka hitta en lösning på fortsatt samarbete. Lyckas inte detta så kommer hyresnämnden att ta ställning till frågan om 18 månaders förlängning av gällande hyreskontrakt.
– Vi är villiga att förhandla, men det var LSS som avbröt förhandlingarna och då är det inte mycket vi kan göra, poängterade Paul W Lorenzen.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser