Annons

Stark kritik mot kommunal konkurrensutsättning

Som vi skrev förra veckan finns en ambition från Treklövern att privatisera kommunal verksamhet och därför har man tagit fram ett förslag till konkurrenspolicy. Något som nu möter stark kritik från oppositionen.

Ett metodiskt arbete med konkurrensutsättning anser jag vara ett av de viktigaste verktygen vi har för att kunna medverka till att det skapas fler och livskraftiga företag i Landskrona.
Något som är nödvändigt för att minska arbetslösheten, höja sysselsättningsgraden och därmed också levnadsstandarden och köpkraften i kommunen,
sa kommunalrådet Tutti Johansson Falk, (m).

Annons
 

Utförsäljning av kommunala tillgångar
Oppositionsrådet Niklas Karlsson, (s) ser snarare det hela som ett försök att sälja ut kommunala tillgångar.
Privatisering av kommunal verksamhet riskerar att rasera välfärden. Hur skall vi få fler händer i vården om kommunen säljer ut äldreboende till privata entreprenörer vars målsättning är att tjäna så mycket pengar som möjligt, frågar han retoriskt och tycker sig ana att tiden vrids tillbaka till samhället som det gestaltade sig före välfärdsstaten.
Då sålde man ut barn på auktion till de som betalade minst, nu vill man sälja ut äldreomsorg på samma sätt. För vem är det bra, knappast för vårdtagarna, poängterar han och sätter därmed tonen i den politiska debatt som är att vänta efter det att nämnderna lämnat in sina svar på förslaget.

Det är stadskontorets juridiska avdelning som tagit fram förslaget på konkurrensutsättningspolicy som nu ska ut på remissrunda. Bakgrunden till förslaget är förfrågningar om privatisering från olika nämnder där en samordning efterfrågats. Nämnder kommer att anmodas plocka fram förslag på verksamheter som kan läggas ut på entreprenad eller helt privatiseras.
Ambitionen är helt klart att sälja ut Landskronabornas tillgångar och det kan vi aldrig ställa upp på, menar Niklas Karlsson och kritiserar samtidigt sverigedemokraterna som han ser som ett stödparti till den styrande Treklövern.
Sverigedemokraterna har efterlyst en plan för hur kommunala tillgångar skall säljas ut och ställer också upp på de besparingskrav som Treklövern ålagt nämnderna. Samtidigt säger man att besparingarna inom äldreomsorgen inte får innebära mindre personal.

Hur man skall få den ekvationen att gå ihop är mer än jag begriper, poängterar han och sverigedemokraternas ordförande, Stefan Olsson bekräftar att partiet inte accepterar några personalnedskärningar.
– Personalen går redan på knäna, förklarar han men har inget förslag på hur Omsorgsnämnden skall spara in drygt sju miljoner kronor utan att det går ut över personalen.
– Det får vi se när tjänstemännen lagt sitt förslag, avslutar han.

Läs mer:
Förslag på konkurrenspolicy klart

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser