Annons

Inga ”limpor” framför kyrkan

Inga ”limpor” på Jönsaplan, det var ledamöterna i fullmäktige rörande eniga om när JM:s optionsavtal om byggnationen skulle beslutas. Det var när formuleringen ”blivande bebyggelse inom optionsområdet skall disponeras i princip enligt bilagd skiss” uppmärksammades som tveksamheterna uppstod.

Ser man till den bifogade skissen så handlar det om kasernliknande byggnader i fyra våningar och eftersom det står i avtalet att det i princip är den bifogade skissen som gäller för byggnadernas utseende så är jag mycket tveksam till uppgörelsen, påtalade Lars Svensson, (s) och han fick medhåll från flera håll.
Jag hyser stor tveksamhet till de föreslagna byggnaderna, påpekade Kjell Schöld, (mp) och kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg, (fp) var inne på samma linje.
Men efter att ha varit i kontakt med stadsarkitekten Annika Cronsiöe känner jag mig lugnare. Visserligen är skisserna som bifogas urusla, men jag har blivit försäkrad att så skall fastigheterna inte se ut när de väl byggs, förklarade han och betonade samtidigt att områdets utformning skall bli föremål för en arkitekttävling.

Annons
 

– Här skall tre välkända arkitektkontor väljas ut för att komma med förslag till hur byggnationen kan utformas, förklarade Torkild Strandberg och oppositionsrådet Niklas Karlsson, (s) föreslog en liten paus så att partierna kunde prata sig samman om förslaget till optionsavtal.
Plockar vi bort meningen som diskussionen gäller så ser jag inga problem med att vi ställer oss bakom optionsavtalet, förklarade han och påpekade att om JM inte accepterar den nya skrivningen så bekräftar bolaget att det är limporna man vill bygga.

Men från JM:s sida säger man sig inte ha några problem med att acceptera den nya skrivningen, målsättningen är att skapa en attraktiv bebyggelse på den känsliga tomten framför Sofia Albertina kyrka där JM skissat på två byggnader som är 67 meter långa.
– Men hur den slutgiltiga utformningen kommer att bli vet vi först efter arkitekttävlingen och här har vi från kommunens sida ett avgörande inflytande eftersom det är vi som beslutar om detaljplanens utformning, påpekade Torkild Strandberg.

Ytterligare en byggnad kom att diskuteras, Aina Berggrens färjeterminalen till Scarlettfärjorna.
Den byggnaden bör bevaras och ingå i den framtida planläggningen, dessutom ingår den delen av området inte i optionsavtalet, påpekade Niklas Karlsson och fick medhåll av Torkild Strandberg.
Kan vi bara hitta ett lämpligt användningsområdet så är ambitionen att bevara byggnaden.
Närmast väntar planarbetet och så skall tre arkitektkontor utses för att ta fram förslag till en framtida utformning av Jönsaplan.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser