Annons

Förslag på konkurrenspolicy klart


Under 2006 upphandlade kommunen varor och tjänster för cirka 250 miljoner kronor, något som ökar årligen.

Stadskontorets juridiska avdelning har haft i uppdrag att ta fram ett förslag på konkurrensutsättningspolicy med tillämpningsanvisningar. Detta förslag har i veckan skickats på remiss till alla nämnder, politiska partier och fackliga organisationer. Synpunkter ska lämnas senast den 16 april, därefter är avsikten att beslut ska tas i kommunfullmäktige innan sommaren.

Annons
 

Förlaget på policy innehåller grundläggande förutsättningar för vad mål och syfte är med konkurrensutsättning, hur konkurrensutsättning kan ske samt vilka alternativa marknadsmodeller som Landskrona kommun kan använda. Det ingår också en beskrivning av hur konkurrensutsättningsprocessen ska genomföras.
Ett metodiskt arbete med konkurrensutsättning anser jag vara ett av de viktigaste verktygen vi har för att kunna medverka till att det skapas fler och livskraftiga företag i Landskrona. Något som är nödvändigt för att minska arbetslösheten, höja sysselsättningsgraden och därmed också levnadsstandarden och köpkraften i kommunen, säger kommunalråd Tutti Johansson Falk i en kommentar till förslaget.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser