Annons

Skåne om läsarna får bestämma

Med anledning av att Skåne igår varit svenskt i 350 år så skapade vi en ”poll” på förstasidan där vi undrade hur våra läsare skulle vilja se Skåne idag?
Majoriteten av de 411 svarande hade enligt knapptryckningen helst sett Skåne självständigt. 178 personer, det vill säga 43 % angav det som svar. 31 % (129) ansåg sig nöjda med fredsfördraget i Roskilde och vill vara fortsatt svenska medan 25 procent (104) av de röstande gärna burit dansk pass.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser