Annons

Praktikplats sökes

Sedan årsskiftet gäller en 30-timmars arbetsplikt för arbetsföra personer som uppbär försörjningsstöd och arbetet med att organisera verksamheten är i full gång.
Nu söker vi efter en praktikanskaffare som kan organisera kontakterna med det privata näringslivet, förklarar verksamhetschef Lotta Olander och tillägger att man inom arbetsmarknadsenheten arbetat med personliga handlingsplaner för de som varit inskrivna, men att de olika satsningarna varierat genom åren.

– Före besparingarna för fyra, fem år sedan hade vi ett bra praktiksamarbete med näringslivet och det var framgångsrikt, men en kärvare ekonomi gjorde att vi tvingades avveckla den verksamheten, förklarar hon och det är även andra projekt som förändrats och försvunnit.
Inom vår verksamhet satsar vi på olika former av utbildning och det sker ofta i samarbete med Arbetsförmedlingen, förklarar Lotta Olander och hit räknas bland annat omsorgsutbildningar.

Annons
 

Nystartkontor
Ett arbets- och utvecklingscenter, kallat Kompetensforum, har smugit i gång i Villa Fridhill. Men skall senare flytta in i Selma Lagerlöf-huset på Kungsgatan och fungera som en träffpunkt för arbetssökande.

Detta ligger också i linje med regeringens ambition att skapa så kallade nystartkontor i ett antal kommuner och stadsdelar i olika delar i landet där utanförskapet är särskilt stort. Landskrona har fått frågan om medverkan och kommunledningen ställer sig positiv till detta.
-Vi har tryckt på regeringen i frågan och mot den bakgrunden är det positivt att vi nu finns med i bilden, förklarar kommunalrådet Torkild Strandberg, (fp) och när det gäller arbetet vid Kompetensforum så har det ett liknande upplägg.
Så här får vi se om det går att samordna verksamheten, påpekar Torkild Strandberg.

– Poängen med Kompetensforum är att man inte ska behöva vandra runt mellan olika myndigheter och förvaltningar med sina frågor, utan få hjälp på platsen, påpekade Vuxennämndens ordförande Mattias Adolfsson, (fp) när förslaget klubbades och nu har alltså verksamheten så smått kommit igång.
När det olika former av praktik och tillfälliga arbete så har man från Vuxennämnden tillskrivit olika förvaltningar med förfrågningar om det finns lämpliga arbetsuppgifter.
En av dessa förvaltningar är Tekniska kontoret.
– Viktigast är att det blir meningsfulla arbetsuppgifter som vi inte hinner med själva och därför bad vi förvaltningen om en lista, förklarar nämndens ordförande Björn O Persson och på den inlämnade listan återfinns bland annat städning av stränder, gallring av planterade skogar, hamla pilar i Häljarp och Asmundtorp.

Städa skogen
Bygga bon till fladdermöss, fåglar och igelkottar, städa Saxtorpsskogen, bygga nya broar på Citadellet och renovering av exempelvis dammar som St Olofs sjö, för att nämna några exempel på den långa listan av möjliga projekt.
När det gäller förvaltningarna så har vi ett bra samarbete med tekniska och omsorgen, avslutar Lotta Olander.
Hon hoppas att detta samarbete också kan sprida sig till det privata näringslivet.

Fakta
Kommunens kostnader för försörjningsstöd uppgick förra året till drygt 58 miljoner kronor. Under förra året fick 1 507 hushåll hjälp med försörjningen någon gång under året.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser