Annons

M-politiker avvisar drogtester

Barn- och ungdomsförvaltningen i Landskrona har, på uppdrag av sin nämnd (BUN), gjort en förstudie avseende så kallade ”förebyggande frivilliga drogtester”. I korthet innebär förslaget att skolbarnens föräldrar får ett brev från skolan där vederbörande ska svara på frågan om deras barn får delta i drogtester som ska genomföras i skolan. Av de barn vars föräldrar godkänt att deras barn får drogtestas, väljs ett slumpmässigt antal som tillfrågas om de vill göra drogtester.

En som avvisar drogtestmodellen enligt förstudien och ett eventuellt införande av detsamma är den moderate kommunfullmäktigeledamoten Marko Huttunen.
– Om man jämför den så kallade frivilligheten i drogtesterna enligt förstudien med ett verkligt frivilligt besök hos skolkuratorn, skolsköterskan eller ungdomsmottagningen så framstår det klart och tydligt att drogtesterna inte alls är särskilt frivilliga. Drogtesterna enligt förstudien blir i praktiken ett sätt för skolan att gå via föräldrarna och därigenom tvinga oskyldiga barn att genomgå drogtester. Det är viktigt att vi bekämpar narkotika i tidig ålder, men inte på bekostnad av oskyldiga skolbarn och inte på det sätt som förstudien föreslår, säger Marko Huttunen.

Annons
 

Moderaten föreslår i stället att man ska utbilda skolpersonalen i att försöka hitta signaler hos eleverna som pekar mot eventuellt drogmissbruk.

Här kan du läsa den förstudie som tagits fram på uppdrag av BUN. (PDF)

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser