Annons

30 vårdjobb i farozonen

Omsorgsnämndens besparingskrav på drygt sju miljoner kronor kan innebära att mellan 20 och 30 jobb försvinner redan nästa år.
– Det är i värsta fall, men än vet vi inte vilka effekterna blir. Nu skall förvaltningen plocka fram olika förlag på hur besparingarna kan genomföras, förklarar omsorgsnämndens ordförande Cecilia Brorsson, (m), samtidigt som en oenig nämnd beslutade att utreda möjligheterna för privat drift att det nya äldreboendet på Västra Fäladen och två framtida LSS-boende.

Socialdemokraterna och vänstern menade att verksamheten fungerar bra i kommunala regi och därför är en privatisering onödig. Treklövern fick med sig sverigedemokraterna på förslaget och vann därmed omröstningen i nämnden med 8-5.
– Genom att konkurrensutsätta så höjer vi kvaliteten på verksamheten, det visar erfarenheter från andra kommuner, motiverade Cecilia Brorsson förslaget som innebär att äldreboendet på Västra Fäladen som väntas stå klart hösten 2009 kan bli kommunens första i privat regi.

Annons
 

– Förhoppningsvis har vi underlaget för anbuden framme till sommaren och därefter kan upphandlingen påbörjas, förklarar hon och konstaterar också att bokslutet för omsorgsnämnden visar på ett litet plus, närmare bestämt 1,8 miljoner kronor.
– Det hänger samman med att vi inte behövde använda medel anslagna för handikappverksamheten eftersom det saknades LSS-boende, i annat fall hade det blivit ett underskott, förklarade Cecilia Brorsson och underskottet orsakas av att antalet hemvårdstimmar blev betydligt fler än budgeterade.
För två år sedan gav hemvårdstimmarna ett överskott på drygt fyra miljoner kronor, pengar som kommunledningen tog hand om och som socialdemokraterna nu ville kräva tillbaka. Men den styrande Treklövern sa tillsammans med sverigedemokraterna nej och voteringen slutade 8-5 för att inte begära pengarna.

– Jag vill först se om vi behöver pengarna för innevarande år innan vi går in med någon begäran, poängterade Cecilia Brorsson.
När det gäller besparingskraven så är det kommunstyrelsen som beslutat om besparingar på 1,5 procent för alla nämnder, med undantag för Barn- och ungdomsnämnden där kravet ligger på en procent.
– Det beror på att skolan tillhör Treklöverns prioriterade område, det gör inte äldreomsorgen, förtydligade Cecilia Brorsson och eftersom merparten av förvaltningens budget på dryga 500 miljoner kronor är personalkostnader kommer besparingarna av allt att döma gå ut över personalen.
– Men det behöver inte betyda att personal sägs upp eftersom vi också har naturliga avgångar och effektiviseringar i verksamheten som kan minska personalbehovet, avslutade Cecilia Brorsson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser