Annons

Kommunen anmäld till DO

När omsorgsnämnden förra sommaren skulle anställa elva vikarierande enhetschefer så anställdes bara personer med svensk bakgrund. Nu anmäler en sökande med utländskt namn kommunen till ombudsmannen för etnisk diskriminering, DO.
– Det är uppenbart att Landskrona kommun ej ville anställa några invandrare i det aktuella anställningsförfarandet utan valde att erbjuda anställning till elva personer med uteslutande svensk härkomst, skriver anmälaren och konstaterar samtidigt att kommunen i rekryteringsprocessen brutit mot det egna Integration- och mångfaldsprogrammet som antagits av kommunfullmäktige.

I sitt svar till DO tillbakavisar omsorgsnämnden kritiken och påpekar att av de 45 som sökt tjänsterna kallades 17 till anställningsintervju och elva fick anställning.
Enligt personalutvecklare Charles Musonda saknar anmälaren praktisk erfarenhet av arbetet inom vård och omsorg.
– I den utbildning han genomgått har, så vitt vi kunnat se, inte ingått moment av arbetsplatsförlagd praktik eller menotorskap, skriver Charles Musonda och tillägger att den sökande inte kallats till intervju eftersom det fanns tillräckligt många sökande som uppfyllde önskade kriterier.

Annons
 

Anmälaren menar att kommunen ändrat på kvalifikationerna i efterhand, men inte informerat de sökande om ändringarna.
– Kvalifikationskraven för tjänsten handlar om en efterhandskonstruktion, skriver han i sin anmälan och av kommunens svar framgår att bland de 17 som kallades till intervju hade merparten genomfört praktik eller på annat sätt varit i kontakt med omsorgen och fyra var av annan etnicitet än svensk.
Noterbart dock att endast en av de som kallades till intervju var man, trots att kommunen i sin kravprofil skriver att verksamheten är kvinnligt dominerad och att man gärna ser manliga sökande.

Tidigare har också Tjänstemannaförbundet HTF, som den klagande tillhör, begärt förhandling i ärendet.
– Vid dessa överläggningar konstaterades att diskriminering på grund av etnisk tillhörighet inte kunde påvisas, skriver Charles Musonda.
Från fackets sida kommer man att kontakta den juridiska sektionen och återkomma i ärendet.
I sin anmälan påpekar anmälaren att han inte fått någon godtagbar förklaring till varför han inte fått tjänsten och menar att kommunen därmed blir skyldig att betala skadestånd.
Även om bara tre av 35 enhetschefer har annan etnisk bakgrund än svensk så anser förvaltningschef Eva Malm att personalens sammansättning är representativ.
Vi har många olika kulturer och språk representerade bland personalen, men självklart kan det bli bättre och det jobbar vi med, förklarar hon och anser inte att förvaltningen här gjort sig skyldig till diskriminering.
Återstår att se vad DO anser?

Fakta – personalpolitisk målsättning
I Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning kan man läsa att; ”En personalsammansättning som återspeglar mångfalden bland våra kommuninvånare bidrar till att vi blir bättre på att möta medborgarna och kan erbjuda en bättre service”.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser