Annons

Det var en oenig miljönämnd som sa nej till att mellanlagra 50 000 ton förorenade jordmassor från BT Kemiområdet. En ledamot, Ronnie Persson, (fp) yrkade att ett försök skulle göras med en båtlast. En kontrollant, godkänd av miljöförvaltningen, skulle följa processen och sedan rapportera till länsstyrelsen och miljöförvaltningen.
Med denna rapport som underlag tas sedan förnyad prövning av fortsatt hantering i hamnen, föreslog Ronnie Persson vars förslag röstades ner med 10 mot och tre för och därmed säger miljönämnden nej till mellanlagringen.
Hela den här processen går för snabbt fram och det hade varit betydligt bättre om man från början plockat fram ett förslag som täckte alla delar av saneringen, från utgrävningen till transporter och destruktion, påpekade miljöchef Högni Hansson och hänvisade till att Skanska, som ansvarar för saneringen, först fått nej från Danmark när det gäller bearbetningen av den förorenade jorden som nu skall skeppas till Holland.

I Helsingborg sa miljönämnden ja till mellanlagring, men företaget som skulle mellanlagra massorna, Kemira, sa nej och då vändes blickarna mot Landskrona.
– Och nu jobbar man under tidspress och det blir nu upp till länsstyrelsen att avgöra, förklarade Högni Hansson som hoppas att Landskronas nej skall väga tungt vid länsstyrelsens bedömning.
– Här har man gjort ett för dåligt grundarbete och det bästa hade varit om Skanska fick arbeta fram en nya, heltäckande ansökan där alla miljömässiga aspekter fanns med.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser