Annons

Nej till mellanlagring av BT Kemijord

Miljönämnden sa i går nej till att lmellanlagra jordmassor från BT Kemi-området i Teckomatorp på kajen i Landskrona i väntan på utskeppning. Tidigare har Helsingborg avvisat lagring av jorden innan den ska sändas till Nederländerna för destruktion.

Tjänstemännen på miljöförvaltningen hade inför nämndens möte pekat på riskerna för spill och lukt från den förorenade jorden. Nu är det upp till länsstyrelsen att besluta hur jorden ska hanteras.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP


 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser