Annons

15 rån sedan november sätter djupa spår hos handlarna i Landskrona. Något man också ger uttryck för i en enkät som Landskrona Direkt gått ut med till affärerna.
På frågan ”Känner du dig orolig? , svarade 15 handlare att ”Ja, jag är orolig” medan sju ansåg att läget var som tidigare. Dock var det ingen av de svarande som upplevt att de blivit tryggare på sistone.
– Sätt upp fler kameror. Ju fler ju bättre, anser Bengt Johansson på Expert och Stjärnurmakarna på Östergatan.

Något han inte är ensam om att tycka. Rent av ansåg 20 av de 22 svarande att det bör satsas på fler övervakningskameror och att dessa ska vara på dygnet runt. Två av handlarna tyckte att det är bra som det är idag och ingen av de tillfrågade ansåg att kamerorna är integritetskränkande.

Annons
 

Besvikelse och indignation
Besvikelse, upprördhet och rent av indignation mot bristen på uppklarning av de begångna brotten lyser igenom även hos handlarna.
– Det är klart att man känner sig orolig med anledning av rånvågen. Tyvärr nästan lite likgiltig, säger Linda Nordstedt på Housing som fått uppleva att hennes närmaste grannar blivit rånade vid tre tillfällen på senaste tiden.
– Det är inte klokt att allt det positiva med Landskronas utveckling ska få bli nersolkat av dessa idioter, suckar hon frustrerat.

Fler poliser
Ropen skallar även på fler och synligare poliser.
Poliser, poliser! Vi betalar skatt för att samhället skall skydda oss för rån och inbrott, säger Jan Persson på Froggy medan Håkan Lindfors på Telebutiken ställer förhoppningar åt att kommunledningen ska kunna bistå.
– Hoppas att kommunfolket vaknar upp och ser till att få mycket mer resurser till polis och övervakning.

Anders Andersson på Perfekt/Euronics föreslår att kommun och företag gemensamt ska dela kostnaderna för väktare och överfallslarm.
– Det hade varit en stor hjälp för att öka tryggheten. Vi har haft överfallslarm i flera år, säger han.

Delade meningar om Blåjackorna
En fråga som delar handlarna i två grupper är ”Blåjackorna”.
Hälften av handlarna anser att dessa gör ett förträffligt arbete och att Blåjackorna bör bibehållas alternativt fast anställas och rent av utökas. Medan tio av de 22 menar att kommunen borde satsa pengarna på något annat.
Blåjackorna skall behållas eller så ska man ha ett bevakningsföretag och sköta sysslorna. Jag anser att man måste ha dom ute längre på kvällarna och nätterna. Merparten av elände sker på natten, betonar Magnus Olsson på City Gross.
En av nytillskotten bland handlarna i stan säger sig inte känna till Blåjackorna men efterlyser vakter som går runt på stan och in i butikerna.
– Så som man har på köpcentra, säger hon.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser