Annons

Hovrätten skärper straffet för våldtäkt

En skiljaktig hovrätt skärper straffet från ett till två års fängelse för våldtäkt för den 21-åring från Landskrona som förra året våldtog en kvinna som sov.

Tingsrätten fann brottet vara mindre grovt och bedömde händelsen enligt en lindrigare straffskala än våldtäkt i allmänhet. För denna ståndpunkt talade, enligt tingsrätten, det förhållande att mannen omedelbart avbröt samlaget när kvinnan vaknade och gjorde klart för honom att det skedde mot hennes vilja. Dessutom påpekas i tingsrättens dom att några förnedrande eller förödmjukande inslag, förutom det ofrivilliga samlaget, inte hade förekommit.

Annons
 

Hovrätten gör emellertid en annan bedömning och hänvisar till den skärpning av sexualbrottslagstiftning som infördes år 2005, vilket innebar en utvidgning av våldtäktsbegreppet.

Det räcker, enligt hovrätten, att förövaren genomför ett samlag genom att otillbörligt utnyttja det förhållandet att offret saknar förmåga att freda sin sexuella integritet till exempel på grund av sömn.
Lagändringen syftade till att öka skyddet mot sexuella kränkningar och att ytterligare förstärka den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. Ändringen innebar också en väsentlig straffskärpning av brott av nu aktuellt slag, skriver hovrätten och konstaterar att den gärning mannen gjort sig skyldig till inte bör rubriceras som ett mindre grovt fall av våldtäkt.

Brottet har därmed ett straffvärde om minst två års fängelse, poängterar hovrätten som därmed skärper straffet och dessutom dömer mannen betala ett skadestånd till kvinnan för kränkning med 75 000 kronor.

En nämndeman ville helt fria 21-åringen med motiveringen att kvinnans uppgifter inte framstår som mer trovärdiga eller tillförlitliga än mannen.

Hovrätten förordnade också att mannen ska häktas och stanna kvar i häkte till dess att hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom med hänvisning till flyktfara.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser