Annons

Byggstart på Jönsaplan hösten 2009

Den lite ödsliga Jönsaplan framför Sofia Albertina kyrka kan inom loppet av något år få en rejäl ansiktslyftning. Det är byggbolaget JM som anmält intresse för bostadsbyggande på tomten och från kommunens sida är det första signalerna positiva.
Här handlar det om ett känsligt område och det av största vikt att utformningen av platsen håller hög kvalité, förklarar mark- och exploateringschef Anders Folkar och tillägger att kommunen förra året bjöd in ett antal arkitektbyråer för att få in förslag om en möjlig utformning av platsen.
Det förslag som nu diskuteras utgår från två huskroppar med ett 60-tal lägenheter som ligger parallellt med Stadshuset och med en öppen yta framför kyrkan. Under hela området byggs ett garage och framför kyrkan skapas ett öppet torg. Fastigheterna kommer att byggas i fyra plan med en inredd vind.

Om fullmäktige godkänner planerna kommer kommunen tillsammans med JM att utforma detaljerna och då kommer vi att vända oss till tre välkända arkitektkontor för att få in konkreta förslag, berättar Anders Folkar och tidsmässigt är hela projektet beroende av Ventrafikens flytt ut till Skeppsbrokajen.
– Arbetet på Skeppsbrokajen kommer att påbörjas under hösten och flytten kan ske någon gång under sommar, höst nästa år, tippar Anders Folkar och då skall också detaljplanearbetet kring den nya utformningen av Jönsaplan vara klar.
– Det innebär en möjlig byggstart hösten 2009 för nya Jönsaplan, hoppas Anders Folkar och för JM:s vidkommande är Jönsaplan inte det enda byggprojektet i Landskrona.

Annons
 

Bolaget föreslås också förvärva mark i Glumslöv för byggandet av 40 lägenheter i småhus. För kommunens sida handlar det om markförsäljning till ett värde av tio miljoner kronor och här kan byggstarten ske så fort fullmäktige givit klartecken för affären.
Till satsningen i Glumslöv kopplas också ett projekt strax bakom Jönsaplan, i kvarteret Havsörnen som tidigare fungerade som parkering för de nedlagda färjorna till Tuborg.
Här köper JM marken för drygt tre miljoner kronor och planerar bygga fem radhus med äganderätt samt en fastighet med bostadsrätter utmed Kungsgatan. Byggstart är möjlig någon gång mot slutet av innevarande år.

Satsningarna nere vid hamnen innebär att det skapas flera nya bostäder i området och på sikt skall också en marina bli verklighet i den gamla Sockerbrukshamnen.
– Nu faller pusselbitarna på plats och hela området blir en riktig pärla för Landskrona, avslutar en entusiastisk Anders Folkar.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser