Annons


I samband med en idrottslektion på Gustav Adolfskolan blev idag en lärare nedslagen. Det hela inträffade när två lärare tillrättavisar en elev i samband med en idrottslektion i idrottshallen. En annan elev kommer fram och måttar ett slag mot kroppen på den ena läraren, som faller omkull. Enligt ett pressmeddelande från skolan tillkallades polis och eleven omhändertogs.

Skolans direkta agerande gjorde att situationen snabbt blev lugn igen. Skolan har en handlingsplan för incidentrapportering, vilken säger att alla skolrelaterade brott polisanmäls. Detta för att så långt möjligt förebygga brott och undvika incidenter, skriver rektor Patrik Helgesson i pressmeddelandet och avslutar med att säga.
Elevvårdsteamet kallas nu in och elevvårdskonferensen beslutar om elevens fortsatta skolgång. Polisutredningen avgör eventuell straffpåföljd. Rektor har informerat personalen om det inträffade. För övrigt fortlöper skoldagen som planerat. Efter detta meddelande har skolan inget mer att tillägga i ärendet.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser