Annons

Utmattningsdepression godkänns som arbetsskada

Kammarrättan gav såväl länsrätten som Försäkringskassan bakläxa och godkänner utmattningsdepression som arbetsskada.

I domslutet konstaterar kammarrätten att den medicinskt ansvarige sjuksköterskan under lång tid kämpat för att klara en ökande arbetsbelastning och kraven på resursförstärkning har klingat ohörda.
– I målet saknas konkurrerande skadeorsaker och med beaktande att det föreligger stöd för sjukdomsbesvären från tre läkare att sjukdomsbesvären är orsakade av arbetet finner kammarrätten att övervägande skäl talar för samband mellan den skadliga inverkan och sjuksköterskans sjukdomsbesvär, konstateras i domen och det hela började för snart tio år sedan när den medicinskt ansvariga sjuksköterskan vid en kommunal förvaltning fick en utökad arbetsbörda.

Annons
 

Den ökade arbetsbördan innebar att sjuksköterskan drabbades av hjärtklappning, domningar i händerna och ångestkänsla. I maj 2000 gick det inte längre att klara jobbet, sjuksköterskan sjukskrevs och när hon åter började arbetsträna efter sjukdomsperioden hade ingen personalförstärkning tillkommit vilket gjorde att hon på nytt blev sjukskriven med tydliga utbrändhetssymtom.

Symtomen fanns kvar också fyra år senare och när hon då krävde att få livränta för sina besvär blev det avslag från Försäkringskassan med motiveringen att orsakerna till depression är komplexa och i sjuksköterskans fall fann man inte att övervägande skäl talade för ett samband mellan arbetssituationen och hennes depression.

Försäkringskassan konstaterar dock att sjuksköterskan haft en påfrestande arbetssituation.
– Arbetssituationen bedöms dock ej ha varit så extrem att den kan anses ha utgjort en skadlig inverkan i arbetsskadeförsäkringslagens mening, skriver Försäkringskassan och avslog begäran om livränta.

Beslutet överklagas till länsrätten som i en dom i mars 2005 går på Försäkringskassans linje och motiverar detta med att ”beaktande av framförallt försäkringsläkarens utlåtande att övervägande skäl inte talar för ett samband mellan den skadliga inverkan i arbetet och de besvär som sätter ner sjuksköterskans arbetsförmåga till hälften”.

Med fackets hjälp drev sjuksköterskan frågan vidare till kammarrätten och nu, efter närmare fyra års kamp, ger kammarrätten sjuksköterskan rätt och godkänner hennes utmattningsdepression som arbetsskada.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser