Annons

Det kommunala stödet till Folkets hus kan komma att reduceras betydligt. Detta efter att en majoritet i fullmäktige biföll en motion från sverigedemokraterna.
– Det är inte meningen att skattebetalarna skall subventionera projekt i Folkets hus, motiverade Svenny Håkansson, (sd) motionen och konstaterade att partiet redan 2002 kom med ett liknande förslag.
– Men var då för sent ute, nu kommer vi i tid och sen får vi se vad förhandlingarna leder till.
Vänsterpartiets Lars Ståhl var förvånad över sverigedemokraternas ställningstagande.
– När vi föreslog bildandet av ett Folkets hus i Häljarp så fick vi stöd av sverigedemokraterna, nu vill man i stället plocka bort bidragen som gör det möjligt för Folkets hus att hålla möteslokaler i olika kommundelar. Jag förstår inte denna plötsliga svängning, konstaterade han och efterlyste en förklaring som han aldrig fick.

Avsevärd reducering
Att säga upp avtal för omförhandling är inte underligt i sig, men i motionen kräver man också att en avsevärd reducering av stödet till Folkets hus-föreningarna sker i samband med omförhandlingen.
– Vad innebär en avsevärd reducering, frågade också Lars Ståhl och Svenny Håkansson replikerade att det fick förhandlingarna visa medan kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, (fp) inte såg något underligt i att avtal omförhandlas.
– Det görs regelbundet och vad det resulterar i får vi se, påpekade han utan att närmare kommentera formuleringen ”avsevärd reducering” av bidraget.
Marko Huttunen, (m) var kritisk mot formuleringen i motionen och efterlyste tydligare skrivningar i framtiden.
När fullmäktige bifaller en motion så är det viktigt att det tydligt framgår vad man bifaller och därför är det viktigt med formuleringarna.

Annons
 

905 082 kronor i bidrag
I dag är det fem Folkets hus-föreningar i olika stadsdelar som förra året fick totalt 905 082 kronor i bidrag. När det gäller Folkets hus i Landskrona så behandlas det bidraget separat i anslutning till budgeten och förra året uppgick bidraget till 720 000 kronor.
– Bidragen är till för att vi skall hålla möteslokaler till rimliga priser för alla kommuninvånarna, förklarade Lars Svensson, (s) och föreståndare för Folkets hus i Landskrona.
Avtalen löper på fem år och måste sägas upp till omförhandling två år före avtalets utgång, det vill säga den 31 december i år.
Principiellt har vi inget emot att avtalen omförhandlas, ersättningarna måste ses över och samtidigt skall samhällsnyttan med tillgängliga möteslokaler i kommunens alla delar vägas in, betonar Lars Svensson som dock ser en annan agenda bakom motionen.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser