Annons

Idag har ekonomiavdelningen presenterat 2007 års ekonomiska resultat för kommunstyrelsens arbetsutskott. Det blev ett resultatmässigt överskott på 66 miljoner kronor. Trots det stora beloppsmässiga stora överskottet manas till ekonomisk försiktighet inför framtiden. Detta då det är stora poster av engångskaraktär som påverkat resultatet positivt.
De affärsdrivande verksamheternas resultat bryts ut ur de 66 miljoner kronorna. Dessa verksamheter ska ses som självständiga företag inom kommunen, där det är abonnenterna som står för alla intäkter och kostnader. Det gångna året gjorde de affärsdrivande verksamheterna ett överskott på 36 miljoner kronor. Detta överskott kommer att analyseras särskilt, säger Per-Mikael Svensson, ansvarig för kommunens ekonomiavdelning.

Det återstående resultatet för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till +30 miljoner. Av dessa 30 miljoner är 12 miljoner kronor obudgeterade reavinster. Dessa reavinster, som uppkommit vid försäljning av anläggningstillgångar, är en engångseffekt som inte kan användas 2008. Resultatet har också påverkats av en positiv slutavräkning av skatteintäkter med 18 miljoner kronor. Kommunen får skatteintäkter löpande i förskott av staten. Vid varje års taxeringsavslut bestäms de slutliga skatteintäkterna och för 2007 blev det alltså 18 miljoner kronor bättre än de preliminära utbetalningar vi fått löpande, fortsätter Svensson.

Annons
 

I övrigt håller nämnderna sammantaget sina budgetar för 2007, även om det finns avvikelser dem emellan. Detta gör att förutsättningarna finns för att nämnderna även ska kunna hålla sin budget 2008. Resultatet i sig innebär inga direkta ändringar i de budgetramar som kommunfullmäktige antagit inför 2008, då resultatet väl överensstämmer med den bokslutprognos som upprättades per 2007-08-31. De avvikelser som förväntades att uppstå för 2007 har redan beaktats i budgeten för 2008.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser