Annons

Ingen avgiftshöjning för hjälpmedel åt handikappade

Det blir ingen avgiftshöjning för handikappade som är i behov av olika hjälpmedel. Den gamla avgiften på 200 kronor blir kvar efter det att socialdemokraterna i kommunfullmäktige fått stöd från såväl vänstern som sverigedemokraterna för att avslå kommunledningens förslag att höja avgiften till 300 kronor.
– För kommunen handlar det om mycket små summor, men för den enskilde kan det vara ekonomiskt kännbart och här handlar det om människor som redan har det svårt, motiverade Ewa Örtegren, (s) förslaget att avslå avgiftshöjningen.
– Och egentligen skulle jag vilja att avgiften helt plockades bort så att det blev gratis för personer med behov att låna hjälpmedel, förklarar hon och berättar samtidigt att avgiften infördes när kommunens ekonomiska läge var besvärligt.
– Den situationen har vi inte nu och därför kan det finns skäl att fundera på att helt plocka bort avgiften.

Från den styrande Treklöverns sida motiverades den föreslagna ökningen med att det handlade om små belopp och endast ett fåtal hjälpmedel berörs.
– För den enskilde rör det sig inte om mycket pengar, påpekade Jan Allan Beer, (fp) medan Stefan Olsson, (sd) föreslog att höjningen skulle begränsas till 260 kronor.
– För dyrare är inget hjälpmedel.

Annons
 

Inköpen av hjälpmedel åt handikappade sköts av hjälpmedelsbolaget Medelpunkten som reducerat listan på hjälpmedel betydligt. I förslaget till höjningen poängterades att kommunen har som policy att hjälpmedel upp till och med 200 kronor är avgiftsbelagda och som skäl för höjningen angavs prisökningar på hjälpmedel.
– Så kraftiga prishöjningar har det inte varit så det motiverar en så stor höjning, betonade Ewa Örtegren och reglerna som nu gäller innebär att brukaren betalar vad hjälpmedel kostar upp till 200 kronor.
– Och över den summan är det kostnadsfritt, förklarade Ewa Örtegren och betonade samtidigt att kostnaderna för kommunen totalt sett ligger runt 30 000 kronor.
– Det är väldigt lite pengar, så mot den bakgrunden tycker jag att det borde vara avgiftsfritt. Vi får inte glömma att många som behöver hjälpmedel ofta är i behov av mer än ett och då kan det bli ganska kostsamt.

När frågan gick till omröstning så ställdes sverigedemokraternas förslag på 260 kronor mot socialdemokraternas förslag på oförändrad avgift i den första voteringsomgången. Och den vann socialdemokraterna eftersom ledamöterna i den styrande Treklövern avstod från att rösta.

När sedan kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokraternas så röstade sverigedemokraterna med socialdemokraterna och det innebar att avgiften för hjälpmedel blir oförändrad.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser