Annons

Oron bland personalen i samband med neddragningarna på Komvux har fått Arbetsmiljöverket att hota med föreläggande om krav på åtgärder för att skapa bättra arbetsförhållande.

Arbetsmiljöverket konstaterar i skrivelsen att en arbetsmiljökartläggningen för ett knappt år sedan visade på allvarliga brister i den psykosociala arbetsmiljön på Komvux. Nu vill verket att den ansvariga förvaltningen, Vuxennämnden, skall bedöma riskerna för ohälsa och av bedömningen skall framgå om riskerna är allvarliga eller inte.
När ni arbetar med att bedöma riskerna ska ni ge skyddsombuden möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet, heter det vidare i skrivelsen där man också vill ha förslag på åtgärder som skall minska risken för ohälsa.

Annons
 

Arbetsmiljöverket vill också att det plockas fram rutiner som säkerställer att riskbedömningar av arbetsförhållandena görs när förvaltningen planerar för förändringar i verksamheten. Vidare vill man att förvaltningen anlitar företagshälsovården, eller annan hjälp utifrån, när förbättringarna av arbetsförhållandena genomförs.

Vid den inspektion som Arbetsmiljöverket genomförde på Komvux konstaterades att oron var stor bland personalen och att den tog sig uttryck i olika stressrelaterade symptom som på sikt kan få mycket negativa konsekvenser.

Den handlingsplan som förvaltningen tidigare presenterade bedöms som otillräcklig och att riskerna för ohälsa är fortsatt stor bland personalen.

Förvaltningen har nu några veckor på sig att skicka in sina synpunkter till Arbetsmiljöverket som överväger att i slutet av mars förelägga Vuxenförvaltningen att genomföra de föreslagna åtgärderna för att skapa bättre arbetsförhållande på Komvux.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser