Annons

Årligen tvingas LSR, Landskrona Svalövs Renhållningsbolag, deponera tusentals ton brännbart avfall eftersom det saknas kapacitet för att omvandla avfallet till energi.
– Därför måste vi aktualisera diskussionen om att bygga en egen fastbränslepannan i kommunen, förklarar ordförande Jan Nimmermark, (m) och hans uppfattning delas av bolagets tillförordnade vd, Jonny Meerwald.
– Att inte kunna återanvända avfallet känns naturligtvis inte bra, så visst finns det skäl för kommunen att fundera över en egen fastbränslepanna.

Så sent som för fem år sedan stod en kommunal fastbränslepannan högt på dagordningen, men då ansågs den för dyr och i stället byggdes en fjärrvärmeledning från Helsingborg för att lösa kommunens energibehov.

Annons
 

Men nu handlar det inte om energibehov utan om att ta tillvara brännbart avfall på ett miljömässigt sätt. Nu skickar LSR årligen iväg mellan 11 000 och 14 000 ton brännbart avfall till olika fastbränslepannor runt om i södra Sverige.
– Det är inte miljömässigt försvarbart att skicka i väg brännbara sopor på lastbil, poängterar Jan Nimmermark och Jonny Meerwald konstaterar att det inte finns avsättning för allt brännbart avfall.
Vi skulle kunna skicka i väg 20 000 ton, men kapaciteten saknas, konstaterar han och nämner samtidigt att såväl anläggningen i Norrköping som Västervik sagt upp avtalet med LSR.
– Och det gör inte situationen lättare.

Enligt lagen får brännbart avfall inte deponeras, men LSR har genom åren sökt dispens och så även för innevarande år.
– Men om vi får dispens är inte klart och behöver vi lagra materialet så finns en fara för att bränder kan uppstå, så mellanlagra vill vi inte gärna.

Efter beslut i fullmäktige kommer inget avfall att deponeras på LSR:s anläggning från och med nästa år. I stället kommer man att upphandla tjänsten från någon av deponierna i närområdet.
– När LSR bildades för drygt 30 år sedan så deponerades merparten av avfallet, nu är det tvärt om och det handlar om en mycket liten del avfall som deponeras i dag, förklarar Jonny Meerwald och beslutet innebär samtidigt att de stora planerna på så kallad LandFillMining, vilket innebär att den gamla tippen grävs ut och gamla sopor behandlas på nytt, nu läggs i malpåse.

– Det visade sig bli mycket dyrt och dessutom vet man inte vad som döljer sig bland de gamla soporna, förklarar Jan Nimmermark och tio år efter stängningen skall deponin vara klar medan man fortsätter ta hand om lakvatten från deponin i ytterligare tjugo år.
Och nästa steg handlar om en fastbränslepannan så att vi bara kan skicka det brännbara avfallet över vägen och inte som nu på lastbil runt om i södra Sverige, avslutar Jan Nimmermark.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser