Annons

Äldreomsorgen får bra betyg av länsstyrelsen som granskat Hvilans hemvårdsområde och Solbackens äldreboende.

I rapporten konstaterar länsstyrelsens handläggare att Omsorgsnämnden uppfyller kriterierna vad gäller information om rätten till bistånd och vidare att synpunkter och klagomål från de äldre används i det pågående kvalitetsarbetet.

Annons
 

När det gäller målen för verksamheten, handläggning av bistånd och utformningen av insatserna så är dessa inte helt uppfyllda. Och även om kritiken på de här punkterna inte är omfattande så vill länsstyrelsen att Omsorgsnämnden upprättar en handlingsplan avseende åtgärder som skall vara klar i slutet av mars månad.
– Jag har inte hunnit ta del av rapporten, men självklart skall vi följa de anvisningar som länsstyrelsen lämnar, poängterar ordförande Cecilia Brorsson, (m) som överlag menar att äldreomsorgen i kommunen fungerar bra.
– Det visar den här rapporten och även andra synpunkter som vi får ta del av.

Bakgrunden till granskningen är den att antalet äldre blir fler och att Landskrona har en hög andel äldre som är födda utomlands. I undersökningen konstateras också en viss osäkerhet vad gäller språket bland de utlandsfödda.
– Vi försöker ta så mycket hänsyn som möjligt till personerna som blir beviljade omsorg, men här kommer i första hand omsorgsbehovet i centrum före språket, poängterar Cecilia Brorsson och konstaterar samtidigt att det talas omkring 30 olika språk bland de anställda inom hemtjänsten och på kommunens äldreboende.
– Och det blir fler eftersom personalbehovet kommer att öka.

För att klara det framtida behovet av platser på äldreboende så planeras ett nytt boende med 40 till 45 platser på Västra Fäladen, men här dröjer det till nästa år innan bygget kan stå klart.
– Vi kommer att göra upphandlingen under det här året, förklarar Cecilia Brorsson och därmed kommer Treklövern inte att leva upp till målsättningen med ett nytt boende per år.
– Men det hänger också samman med att man förr räknade med 30 platser per boende, nu talar vi om betydligt fler så när det gäller antalet platser lever vi upp till målsättningen.

Tanken är också att det nya boendet skall konkurrensutsättas, men i vilken form är ännu så länge oklart.
– Det kan bli ett företag som bygger och ett annat som ansvarar för driften, menar Cecilia Brorsson medan man från socialdemokraternas sida påpekar att omsorgen i kommunal regi får ett högt betyg av brukarna och därför är en privatisering onödig.

Här lär den politiska debatten fortsätta och utslagsrösten får Sverigedemokraterna.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser