Annons

Trenden håller i sig

Landskrona kommun fortsätter att visa en positiv trend när det gäller resandet med stadsbussarna. Under 2007 har det totala resandet ökat med 9,5 %, vilket gör nästan 1,8 miljoner resor. Ökning har skett på alla fyra linjerna, dock mest på linje 3, trådbusslinjen till stationen där ökningen har varit hela 14 %. Under den senaste 5-årsperioden har resandet ökat totalt med ca 43 % och 67 % på linje3. Skånetrafiken har under dessa år kunnat möta resandeökningen genom att sätta in fler bussar i trafiken.

En hel del av ökningen beror förmodligen på arbetet med att vi hela tiden förbättrar och tillgänglighetsanpassar hållplatser, bussar med mera för att tillgodose resenärernas behov. Skånetrafiken och Landskrona kommun har en fortlöpande dialog om hur och var nya resurser och förbättringar skall sättas in i trafiken, menar Klas Sörensson på Skånetrafiken.

Annons
 

Under 2007 har busshållplatserna utmed Erikstorpsvägen, Strandvägen och Löpargatan byggts om, fått väderskydd och taktila ledstråk för att förenkla för resenärer som är synsvaga.

2008 kommer fortsatta satsningar att ske för att förbättra hållplatser som inte är anpassade till gällande krav på tillgänglighet, behovet är dock stort och ombyggnationsarbetet kommer att utföras successivt. Samtliga stadsbussar drivs sedan sommaren 2006 med naturgas (förutom linje 3 som är eldrivna). Landskrona kommuns förhoppning är att allt fler av de resor som sker inom staden ska ske med kollektiva färdmedel i stället för med bil, helt i linje med rådande klimatdiskussion.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser