Annons

Haldex i topp bland 2007 års klimatförbättrare

Haldex, blev bäst i branschen och tredje bäst i Sverige på att redovisa sin påverkan på miljön enligt Folksams Klimatindex som ger ett kvantitativt mått på den klimatpåverkan som börsföretagens produktion givit upphov till.
– Miljöfrågorna ingår sedan flera år tillbaka som en naturlig del i den dagliga verksamheten i Haldex och är en viktig del av koncernens varumärke. Det är naturligtvis jätteroligt att vi uppmärksammas för detta, säger Joakim Olsson, VD och koncernchef på Haldex.

I undersökningen är det inget av de 2 400 företag som nått det teoretiskt högsta poängtalet, 100, men ettan i rankingen låg nära på 91 och Haldex inte långt efter med 86 poäng.

Annons
 

I Haldex-koncernens affärsidé ingår bland annat fokusering på produkter som förbättrar miljön. Ett sådant exempel är Haldex produkt Varivent, som gör det möjligt att minska utsläppsnivåerna av kväveoxider från dieselmotorer samtidigt som det leder till en låg bränsleförbrukning. Ett annat exempel är Alfdex, ett system för avskiljning av oljepartiklar i ventilationsluft från vevhuset, så kallade vevhusgaser, i dieselmotorer. Från vevhuset i en dieseldriven lastbilsmotor släpps det normalt ut 6-9 liter smörolja per 1000 timmar. Med Alfdex reduceras dessa utsläpp till i det närmaste noll. Miljöpolicyn tar hänsyn till den totala miljöbelastningen för tillverkning, användning av utrangering av företagets produkter. Grunden är ett livscykelperspektiv.

De konkreta aktivitetsplanerna på miljöområdet utformas lokalt för att på bästa sätt kunna anpassas till enheterna respektive verksamheter och miljöpåverkan. Årligen följs detta arbete upp på koncernnivå och de totala utsläppen av CO2 registreras, avslutar Joakim Olsson.

Klimatindex 2007 har gjorts av organisationen Carbon Disclosure Project, CDP, baserat på en enkätundersökning där 2 400 företag, varav 70 svenska har svarat. Enkätsvaren i undersökningen har värderats av CDP som sedan rangordnat bolaget.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser