Annons

Företagare förvillade om brandskyddet

Räddningstjänsten fick under förra veckan påringningar från företagare som undrar varför de har varit på en andra tillsyn och ställt andra krav än tidigare.

Nu stämmer det inte att Räddningstjänsten varit ute ytterligare en gång på samma företag utan orsaken är en firma som säljer släckare, skyltar, utbildningar med mera. Företagets anställda är ungefär klädda som räddningstjänstens personal och beter sig på ett sätt som gör att de kan tas för att komma från räddningstjänsten.

Annons
 

Företag är enligt lag skyldiga att ha ett systematiskt brandskyddsarbete och företaget som har gjort företagsbesöken har uppgett att de utför bristkontroller i företagens lokaler. De besökta företagen uppger att personerna har fått dem att tro att de måste släppa in dem och mer eller mindre köpa deras produkter.

Det är bara vi på räddningstjänsten som kan kräva att få göra tillsyn och det är bara räddningstjänsten som kan ställa krav på detta arbete. Inför varje tillsyn ringer vi upp och avtalar tid. Efter samtalet skickas det även ut en bekräftelse, säger Ulf Svensson, ansvarig för tillsynsavdelningen på räddningstjänsten.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska ”Ägare och Nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand.”
Det innebär att företagen själva ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd, genom att göra interna kontroller på verksamheten. Småföretag och de flesta medelstora klarar själva av att ta fram ett bra systematiskt brandskyddsarbete.

Alla inom räddningstjänsten har legitimation och är man som företagare tveksam ska man begära att få se legitimation. Det går också bra att ringa till räddningstjänsten för att få mer information och kortare rådgivning, avslutar Ulf Svensson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser