Annons

Plus i kassan för omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden gjorde förra året ett litet plus på 1,8 miljoner kronor trots att antalet hemvårdstimmar ökade jämfört med budget.
– Det hänger samman med att några av de planerade verksamheterna inte kom i gång som planerat och därför kunde vi notera ett blygsamt plus, poängterar ordförande Cecilia Brorsson, (m) och konstaterar samtidigt att klagomålen vad avser bemötandet från personalen minskat under det senaste halvåret.
– Tidigare fick vi viss kritik, men det har blivit bättre och totalt sett visar de synpunkter vi fått in att allmänheten är nöjd med hur vi sköter våra verksamheter.

Från socialdemokraternas sida tar man detta som en intäkt för att inte privatisera verksamheten, medan Cecilia Brorsson menar att konkurrensutsättning kan höja kvalitén ytterligare.
– Det är den linjen vi arbetar efter, avslutar hon.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser