Annons

Dubbelt så många

Antalet ungdomar från Landskrona som placerats på särskilda ungdomshem har mer än fördubblats på två år, från tio till 23 och en av anledningarna till ökningen är det särskilda stöd som staten lämnar till utvalda kommuner.

Det var förra året som staten satsade 230 miljoner kronor i MVG-projektet, Motverka Våld och Gäng. Staten gick då in och subventionerat placeringar på särskilda ungdomshem i 15 kommuner, bland dem Landskrona.

Annons
 

I kommunerna som fick stöd ökade antalet placerade ungdomar med 46 procent under förra året. Övriga kommuner som inte fick någon subvention ökade placeringarna med endast 3 procent.
– Det är uppenbart att kommunernas ekonomi är avgörande för hur omfattande insatser utsatta ungdomar får och det är skrämmande, säger Ewa Persson Göransson, generaldirektör för Statens institutionsstyrelse, SiS, myndigheten som driver landets 33 särskilda ungdomshem där barn och ungdomar kan vårdas med tvång.

– Under de senaste månaderna har det blivit uppenbart för alla att det finns många ungdomar som behöver ett betydligt mer omfattande stöd än de hittills fått, menar hon och förklarar att ungdomarna hos SiS deltar i behandlingsprogram som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och som ständigt utvecklas.

– Det är ungdomar som på väg in i allvarlig kriminalitet och missbruk och de flesta sköter skolan, vardagssysslor och fritidsaktiviteter, poängterar hon och påpekar att statistiken visar att det är kommunernas ekonomi som är avgörande för om ungdomar, som är på väg att dras ner i våld, gäng, droger och kriminalitet, ska tas om hand på särskilda ungdomshem.
– Om samhället inte agerar tidigt riskerar de att dras djupt ner i en negativ spiral av våld, gäng, droger och kriminalitet, säger Ewa Persson Göransson som emellertid uttrycker viss förvåning över den kraftiga ökningen.

– Ökningen visar att behovet är stort och det nya och det viktigaste i MVG-projektet är att varje pojke och flicka redan på ungdomshemmet får en särskild person som ska samordna de som kan utgöra nätverket runt den unge.

Det handlar om familjen, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, skolan, bostadsförmedlingen och arbetsförmedlingen, viktiga komponenter i nätverket som måste fungera om insatserna ska lyckas. Helst ska där finnas ett nätverk av drogfria ungdomar med goda värderingar också.
– Det här är ungdomar som ofta behöver stöd under mycket lång tid. Det är av yttersta vikt att alla inblandade faktiskt förmår samarbeta för att hjälpa dessa ungdomar till ett värdigt liv, avslutar Ewa Persson Göransson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser