Annons

JO-kritik för långsam handläggning av parkeringstillstånd

Justitieombudsmannen, JO, riktar hård kritik mot kommunens trafiknämnd för att nämnden tog tre månader på sig att skicka ett överklagande mot ett avslaget p-tillstånd till länsstyrelsen.
– Denna handläggning är oacceptabelt lång och nämnden borde ha överlämnat överklagandet på ett mycket tidigare stadium. Jag är således mycket kritisk till nämndens handläggning i den delen, skriver JO som dock inte har några synpunkter på själva avslaget.

– JO kan inte ändra eller upphäva myndigheternas beslut, konstateras i skrivningen.

Annons
 

Ärendet gäller en rörelsehindrad man som, efter Vägverkets hårdare regler, fick avslag på ett parkeringstillstånd han haft i 20 år. Det var i april i fjor som en tjänsteman först avslog ansökan, mannen överklagade, men fick på nytt ett nej till svar.

I maj vände han sig till Trafiknämnden med ett nytt överklagande, men ärendet blev liggande till den 30 augusti innan även nämnden beslutade avslå begäran. Mannen överklagade då till länsstyrelsen som också avslog begäran om nytt P-tillstånd. Ett beslut som alltså JO inte har några synpunkter på.

JO påpekar i sin kritik att Trafiknämnden senast den 1 juni förra året skulle ha skickat i väg överklagandet till länsstyrelsen. Nu blev det inte expedierat förrän den 5 september.

När det gäller indragna parkeringstillstånd så är det ärende som ofta återkommer och förklaringen är de hårdare regler som Vägverket infört.

I en utredning för något år sedan poängterade Vägverket att reglerna bör bli tydligare.
I trafikförordningen bör det klart framgå att det är personer med stadigvarande nedsatt gångförmåga som ska kunna få parkeringstillstånd för rörelsehindrade, konstaterar verket och skriver vidare att stölder och missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade har blivit ett problem.
För att delvis komma tillrätta med det bör kommunerna få möjlighet att återkalla parkeringstillstånd.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser