Annons

(S)töd åt bowlingklubbarna

Nu ger sig Socialdemokraterna i Landskrona in i diskussionen om det indragna ekonomiska stödet till bowlingklubbarna i Landskrona. Vid ett möte med Landskrona Arbetarekommun på måndagen enades partiet om ett kraftfullt uttalande till stöd för föreningarna.

Socialdemokraterna menar att beslutet i fritidsnämnden får svåra konsekvenser och i värsta fall kan leda till att klubbar tvingas lägga ner sin verksamhet.
Det har tidigare sagts att fritidsnämnden varit eniga i beslutet, något som nu tillbakavisas av Landskrona Arbetarekommuns ordförande Anders Karlsson.
Våra ledamöter i nämnden anser sig förda bakom ljuset. Man ska dessutom påtalat att ärendet borde lyftas till kommunstyrelsen men då fått beskedet att detta inte går. Vilket är nonsens, men där får vi skylla på orutin från våra ledamöter.

Annons
 

Landskrona Direkt har försökt nå nämndens vice ordförande Simon Andrijevski (s) för en kommentar, dock utan att lyckas.

I skrivelsen säger man bland annat:
”Stödet till föreningarna i kommunen är tillkomna för att upprätthålla en god föreningsverksamhet och därigenom förbättra folkhälsan hos landskronaborna. Det är också ett demokratikrav att människor har tillgång till mötesplatser och känner delaktighet och engagemang gärna i förening med en aktiv fritidsverksamhet”

Hårdare blir ordalagen längre ner i skrivelsen.
”Det är inte bara bowlingklubbarna som är utsatta för den häxjakt som de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har inlett mot föreningslivet i kommunen. De ekonomiska bidragen till Korpen och ett antal Folkets Hus föreningar har också ifrågasatts. Socialdemokraterna i Landskrona menar att kommunen är känd för sitt rika föreningsliv som byggts upp under många år och det man nu gör är ett svek mot kommuninvånarna.”

Socialdemokraterna talar rent av om ett frontalangrepp mot föreningslivet.

– Landskorna behöver ett rikt föreningsliv, för alla, understryker Anders Karlsson och avfärdar alla förslag till försämrade ekonomiska villkor för kommunens idrotts- och föreningsliv inklusive avvecklandet av den nolltaxa som gällt för lokaler som föreningar brukat.
– Vi kommer att verka för att de ekonomiska bidragen bibehålls, poängterar Anders Karlsson avslutningsvis.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser