Annons

När cisternerna på OKQ8:as bensinmack skulle inspekteras visade det sig att marken var så förorenad att en total sanering var nödvändig.
Och hur omfattande föroreningen är vet man fortfarande inte eftersom de senaste markproverna inte blivit analyserade.
– Nu är det här inget ovanligt när det gäller gamla bensinmackar och från bolagets sida var det en självklarhet att saneringen skulle genomföras så fort föroreningarna upptäcktes, berättar Fredrik Delblanc på D-Miljö AB som ansvarar för saneringen av tomten.

Det var när de tre gamla cisternerna skulle inspekteras som man konstaterade att manluckorna var får små och att cisternerna därför måste bytas ut.
– Cisternerna var från 1958 och felbyggda och skulle därför bytas ut. Några läckage upptäcktes inte när man provtryckte ledningarna utan föroreningarna kommer från spill av olja och bensin genom åren, förklarar Fredrik Delblanc som hoppas få svar på de senaste provtagningarna under nästa vecka.
– Först när vi fått svaren vet vi om den genomförda saneringen är tillräcklig eller om det kommer att krävas ytterligare insatser.

Annons
 

Att marken där bensinmackar finnes eller har funnits är förorenad kommer inte som någon överraskning. Sedan ett antal år tillbaka genomför SPI Miljösaneringsfond AB, Spimfab, ett av oljebolagen gemensamt bildad bolag, arbetet med att identifiera, undersöka och vid behov sanera gamla bensinstationer.
– Det senaste provresultaten från andra tomter i kommunen visar vid en första genomläsning inte några stora föroreningar, berättar miljöinspektör Mirjam Luc som ansvarar för tillsynen vid miljöförvaltningen.

De senaste 25 åren har cirka 5 000 bensinstationer stängts runt om i landet och oljebolagens gemensamma saneringsprogram omfattar fastigheter där verksamheten upphört mellan den 1 juli 1969 och den 31 december 1994.

Men när det gäller annan industriell förorening i marken är ansvarsfrågan inte lika självklar. Företagen som en gång bedrivit verksamhet på tomten kan sedan länge vara nedlagda och då kan det vara svårt att finna någon ansvarig som kan åläggas betala för saneringen.
– För att vi skall få en klar bild över läget hade det varit bra om vi fick göra en kartläggning av föroreningsgraden i mark som tidigare använts för industriändamål, tycker miljöchef Högni Hansson vars begäran ännu så länge inte hörsammats av kommunledningen.
– Vi har försökt få pengar för kartläggningen, men hittills fått nej på vår begäran, avslutar Högni Hansson som dock hoppas att den dyrköpta erfarenheten av saneringen av Emondstomten skall få politikerna att skjuta till medel.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser