Annons

Studier på semidistans

Utbildningsföretaget Liber Hermods vädrar morgonluft när delar av den kommunala vuxenutbildningen privatiseras.
– Vi har sett en ökande trend under några år och nu har den även nått Skåne, konstaterade regionchef Håkan Andersson när Liber Hermods slog upp portarna för sitt lärcentrum i Landskrona.
– Sedan något år tillbaka finns vi i Höganäs, nu också i Landskrona och vi kommer även att starta i Sjöbo och Tomelilla, så efterfrågan på våra tjänster är stor, påpekar han och i dag har företaget avtal med omkring 100 av Sveriges kommuner för vuxenutbildning på distans.

I Landskrona handlar det om gymnasiekurser medan den grundläggande komvuxutbildningen ligger krav i kommunens regi. Den stora skillnaden jämfört med tidigare studier är den att kurserna nu läses på distans med datorns hjälp.
– Den gamla brevskolan lämnade vi redan 1995 och har sedan dess utvecklat datorbaserade studier, förklarar Håkan Andersson och för att underlätta övergången har ett lärcentrum öppnats i Folkets hus dit elever som är i behov av lärarledd hjälp kan vända sig.
– Vi kommer att ha öppet tre dagar i veckan och efter önskemål från eleverna, förklarar Anders Eklund som ansvarar för utbildningen i Landskrona och inledningsvis räknar han med att det blir en hel del arbete för lärarna.
– En viss osäkerhet finns alltid i början, men vi har nu en lång erfarenhet av den här tekniken och vet att eleverna lär sig efter ett tag.

Annons
 

Från socialdemokratisk sida är man kritisk till undervisning på distans och ser det hela mer som en besparing än en satsning.
– Här handlar det om personer som inte har studievana och då krävs mer lärarledd undervisning, inte mindre, påpekar oppositionsrådet Niklas Karlsson, (s) som på sikt fruktar en nedrustning av komvux.
– Gör vi det svårare för eleverna att studera så sjunker också antalet sökande, det är en olycklig utveckling. Här borde vi i stället underlätta för nya elever, i synnerhet eftersom utbildningsnivån i kommunen är låg.

Till vårens gymnasiestudier har ett 80-tal elever anmält sig och det är ett stort utbud av kurser som erbjuds, allt från svenska, engelska, matematik och samhällskunskap till filosofi och psykologi.
– Eftersom studiematerialet finns på nätet får eleverna också större valfrihet och det ärt en stor fördel, menar Håkan Andersson och för att underlätta övergången till datorbaserade studier har kommunen lanserat begreppet ”studier på semidistans”.
– Det är Landskrona benämning på kurser i vilka vi erbjuder lärarledd handledning på vårt lärcentrum, förklarar Håkan Andersson som tror att allt fler kommuner kommer att lägga ut undervisningen för att på så sätt skapa flexiblare system.
– Nu blir det lättare att anpassa utbildningen efter behovet.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser