Annons

Kommunen medverkar till Barnahus

Det skall bli en bättre samordning kring utredningar om barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. Därför kommer ett ”Barnahus” att skapas i Helsingborg för att täcka behovet i nordvästra Skåne.
– Vi ser det som positivt och vill gärna medverka till att satsningen blir verklighet, förklarar Lisa Flinth, folkpartistisk ordförande i Barn- och ungdomsnämnden som anslagit 280 000 kronor åt verksamheten.

Regeringen gav för två år sedan olika myndigheter som åklagare, polis, socialstyrelse och Rättsmedicinalverket i uppdrag att påbörja en försöksverksamhet. I sex storstadskommuner har man testat i två år med positivt resultat och nu utvidgas verksamheten. Även från Region Skånes sida ser man positivt på satsningen.
– Idag måste utsatta barn fara kors och tvärs för att möta olika myndigheter och vårdgivare och det är inte bra, konstaterar Marie Ljung, moderat ordförande för Regional beredning för tillväxt och hälsa i nordvästra Skåne som vill att regionen utreder hur man bäst kan stödja verksamheten.
– Det pågår försöksverksamheter i både Malmö och Lund och nu skapas också ett Barnahus i Helsingborg. Eftersom Barnahusen har klara beröringspunkter med Region Skånes verksamhet anser vi att man bör utreda på vilket sätt stödet för lokalt insatser kring Barnahus kan utformas för att underlätta för barn och ungdomar i hela Skåne.

Annons
 

Inom ramen för Barnahuset samverkar myndigheter i gemensamma barnanpassade lokaler, detta för att underlätta för barnen och ungdomarna som blivit utsatta.

Genom satsningen vill myndigheterna undvika att barn och ungdomar som utsatts för övergrepp i onödan skall skickas mellan flera olika myndigheter.
– Med tanke på barns utsatthet i svåra situationer som de här så ser vi det som ett bra initiativ, poängterar förvaltningschef Ylva Runnström och det planerade Barnahuset kommer att skapas inom ramen för samarbetet mellan kommunerna i nordvästra Skåne.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser