Annons

Ökad halt av bly i sallad

Den årliga kontrollen av förekomsten av bly i sallad och grönkål visar på en ökning av bly i den odlade salladen.
Det är det högsta värdet sedan 1993 och jämfört med förra året ligger medelvärdet på förekomsten av bly i salladen väldigt hög, förklarar miljöinspektör Emilie Jönsson som just sammanställt rapporten från mätningarna gällande 2007.

Dessa visar att genomsnittliga blyhalten vid de sju mätstationerna förra året hamnade på 0,2 milligram bly per kilo att jämföra med låga 0,09 året tidigare.
– Vad ökningen kan bero på vet vi inte, men de högsta halterna har odlingar intill industriområdet, förklarar Emilie Jönsson och tillägger att en av mätstationerna blev uppäten av sniglar.
– Den låg också nära industriområdet, så kanske hade genomsnittet blivit ännu högre om den stationen funnits med i underlaget.

Annons
 

Miljöförvaltningen har genomfört kontinuerliga mätningar av bly på odlad grönkål och sallad sedan 1981 och i en rapport förra året konstaterade kommunekolog Olle Nordell att halterna av bly i Skåne sjunkit till en tiondel mellan 1985 och 2005.
– Halterna i Landskrona är väsentligt högre än för Skåne i stort men har också sjunkit i motsvarande omfattning. Den kraftiga minskningen kan till stor del tillskrivas att bly inte längre används som tillsats i bensin, skriver Olle Nordell.

När det gäller halterna av bly i grönkål så har dessa minskat jämfört med mätningarna 2006 då genomsnittet låg på 0,73 milligram per kilo grönkål.
– Snittet i fjor hamnade på 0,34 milligram vilket fortfarande är högre än Livsmedelsverkets rekommendationer på 0,3 milligram per kilo, förklarar Emilie Jönsson och tillägger att förvaltningens rekommendation att inte odla grönkål för eget bruk kvarstår.

Undersökningen visar att halterna av bly minskat i andra område av kommunen, vid Syngenta har förekomsten av bly minskat från 0,18 till 0,0048 och på Kopparhögarna till 0,058. Liknande siffror uppvisar provtagningar i Häljarp, S:t Olovs vång, Svaneholm och på Citadellområdet.

Förklaringen här kan vara den minskande blyanvändningen i bensinen.

Och att det högsta halterna mäts upp på odlingar i närheten av industriområdet kommer inte som någon överraskning, så har det alltid varit. Det tyder på att industrins utsläpp inte reducerats i samma utsträckning genom åren.
– Vi tar kontakt med de företag som berörs, Boliden Bergsöe och Scandust, och informerar om resultaten, berättar Emilie Jönsson som inte vet om resultatet av mätningarna föranleder ytterligare åtgärder.
– Det blir miljönämnden som får besluta om det kan behövas ytterligare studier eller utökad information till kommuninvånarna.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser