Annons

Plantan tar sig om tålamod finns

Nedläggningshotet vilar tungt över ungdomsgården Plantan. Besökarna sviker och grannarna vann gehör i Länsrätten när man överklagade det tillfälliga bygglovet som möjliggjorde ungdomssatsningen.
– Men att lägga ner nu känns inte rätt, vi har knappt hunnit komma i gång med verksamheten, förklarar Håkan Persson, avdelningschef på Kulturförvaltningen med det övergripande ansvaret för verksamheten på Plantan.

– Mot slutet av året såg det riktigt bra ut, då började ungdomarna hitta hit och det tar tid att köra i gång en ny ungdomsgård, påpekar han och hoppas att politikerna skall visa lite mer tålamod.

Annons
 

Det var i skuggan av problemen på bland annat GA-skolan som initiativ togs till fler samlingsplatser för ungdomar. Landskronahems fastighet i Nyvång, som tidigare hyst butik och tvätteri, stod tom och ansågs lämplig som en ungdomsgård.

Men det tyckte inte grannarna som protesterade, oroliga för att stökiga ungdomar skulle störa idyllen. I byggnadsnämnden togs ett beslut om tillfälligt bygglov som grannarna med framgång överklagade. Nu är det beslutet i sin tur överklagat av Kulturnämnden.
– Som jag upplever det i dag har vi bra kontakt med grannarna som bjuds in till våra olika aktiviteter, påtalar Håkan Persson men tillägger i nästa andetag att det förmodligen bara är grannar som har en positiv grundsyn som kommer.

Kommunalrådet Torkild Strandberg, (fp), har uttryckt att han kan tänka sig en avveckling av Plantan om man i stället väljer att satsa på ett allaktivitetshus i kommunen.
– Men problemet är att hitta en lämplig lokal som inte bör ligga i ett bostadsområde, men samtidigt inte för långt från stan, poängterar han medan socialdemokraternas Niklas Karlsson i stället förespråkar fler och mindre ungdomsgårdar i kommunens alla delar.
– Ungdomarna behöver sina samlingslokaler och det är dags att väcka liv i tanken på fler ungdomsgårdar igen. Här finns en hel del att göra, inte minst ett utökat samarbete mellan kommunen och föreningslivet, påpekar han och Håkan Person hoppas att Plantan skall få möjlighet att hitta sina rutiner.
– Vi kör efter tre spår. Vi ger föreningarna olika former av service och kör kurser för ungdomsledare, förklarar han och dessutom finns en Kultur- och fritidsklubb med prova på verksamhet för ett 90-tal medlemmar och det tredje spåret handlar om ungdomsverksamheten och då inte i form av ett passivt lyssnade på musik.
– Nej, här handlar det om att vara aktiv och ta initiativ till olika projekt, det kan exempelvis handla om konstutställningar eller fotoprojektet som nu är aktuellt, avslutar Håkan Persson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser