Annons

Den gamla flytdockan på Öresundsvarvet har tjänat ut och med hjälp av jättekranen Samson skall dockan lyftas bort och skrotas. Men jobbet brådskar, på torsdag skall Landskronavarvet sjösätta skrovet till ett supplyfartyg.
– Kranen har legat här ett tag, men nu har väderleken stabiliserats så att vi kan börja jobba på allvar, förklarar Öresundsvarvets produktionschef Bo Lindgren och hoppas på fortsatt lämpligt väder.
– Då skall vi klara av att lyfta den gamla dockans fyra sektioner i tid så att det inte skall ställa till med problem för sjösättningen.

Flytdockan som nu försvinner byggdes i Tyskland 1926 och kom till dåvarande Öresundsvarvet i början på 70-talet. Nu ligger den nedsänkt i den utgrävda fickan på hamnens botten och där kommer dockans bottenplatta att förbli liggande för all framtid.
– Övriga delar kommer dykare att skära loss och sedan kommer vi att lyfta bort dem med Samsons hjälp, förklarar Bo Lindgren och konstaterar samtidigt att beläggningen vad gäller framtida reparationer är mycket god.
– Vi är fulltecknade fram i maj månad och så bra beläggning har jag aldrig tidigare varit med om, betonar Bo Lindgren och konstaterar att de gamla välkända kunderna får dela utrymmet med ny långväga gäster.
– Vi kommer att docka Viking Lines Gabriella i maj och det är en ny kund för oss.

Annons
 

Parallellt med att den gamla flytdockan plockas bort pågår arbetet för fullt med att hitta en betydligt större ersättare som kommer att placeras mellan varvskajen och Vindön. Här har Öresundsvarvet skickat in en ansökan om muddring och den här månaden kommer Miljödomstolen att hålla förhandlingar på Öresundsvarvets huvudkontor.

Av handlingarna framgår att länsstyrelsen inte har några invändningar mot muddringen, under förutsättning att kablarna som ansluter vindkraftverken på Vindön inte skadas samt att vegetabiliska hydraloljor används.

Miljönämnden i Landskrona vill att tillstånd endast lämnas om muddringen sker genom sugmuddring för att begränsa spridning av bottensediment. Varvet vill emellertid att muddringen skall genomföras genom så kallad grävmuddring med särskilda försiktighetsåtgärder för att minimera spridningen av sediment.

Tekniska nämnden poängterar att det saknas redogörelse för om hamnens farled måste breddas för att ta emot större fartyg. Något man anser vara en brist i ansökan. Varvet hänvisar här till att det pågår en dialog i frågan mellan berörda parter och att den därför inte finns med i ansökan.

Öresundsvarvet avslutar ansökan med att samhällsnyttan anses överväga kostnaderna, skadorna och olägenheterna som verksamheten kan tänkas medföra. Och ett positivt besked från miljödomstolen kan innebär att muddringen kommer i gång fram mot sommaren.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser