Annons

Klartecken för villor i Annelöv

Länsstyrelsen gick på kommunens linje och hade inga invändningar mot byggandet av nya villor utmed Saxtorpsvägen.
Boende i Annelöv hade överklagat detaljplanen bland annat med motiveringen att de sju, åtta planerade villorna skulle få för kort skyddsavstånd till kringliggande hästgårdar. Detta skulle kunna orsaka framtida problem.

Vidare finns en mur planerad mellan villatomterna och Kvärlövsvägen man anser skulle utgöra en trafikfara. När det gäller muren så påpekar länsstyrelsen att utformningen av denna inte är en detaljplanefråga utan avgörs i samband med bygglovsansökan.

Annons
 

Vidare menar man att planen inte utgöra några olägenheter av större omfattning för de klagande och med de motiveringarna avvisas överklagandet.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser