Annons

I jakten på attraktiva villatomter har en oenig byggnadsnämnd beslutat att den gamla lägerplatsen som skiljer Exercisfältet från Granet skall upplåtas för radhusbebyggelse.
– Här kan bli ett litet fint radhusområde, menar nämndens ordförande Gerd Bernström, (fp), en uppfattning som inte delas av socialdemokraterna.

– Bebyggelsen skulle skilja Granet från Exan och därmed ta bort lite av helhetsintrycket. Dessutom kommer den gröna linje som finns ner mot Öresund att brytas, poängterar socialdemokraten Roy Wernberg som också betonar att det är viktigt att slå vakt om de grönytor som finns i kommunen.
– Vi får inte falla för frestelsen att öka exploateringsgraden för kortsiktiga intressen, menar han medan Gerd Bernström betonar behovet av mark för nyproduktion av bostäder.
– Det finns inte så mycket mark i kommunen med läge som det här och jag kan inte se att det är något allvarligt ingrepp om man bygger några fina radhus på marken, anser Gerd Broberg och den styrande Treklövern fick med sig Sverigedemokraterna på förslaget som därmed fick majoritet i byggnadsnämnden.

Annons
 

Nu handlar det inte om något större markområde, kanske kan där få plats till tiotalet radhus.
– Det finns inga färdiga förslag, men ett snyggt område med radhus hade inte varit fel, menar Gerd Bernström.

Strandvägen är av hävd stadens ”gräddhylla” och redan i slutet av 1800-talet styckade några av kommunens prominenta invånare av tomter för bebyggelse, men här fanns också industrier. En var Andreas Lindhs tegelbruk med egen hamn, ”Lindhs hamn” som i dag hyser småbåtar.

Lindh lät också anlägga ett bryggeri, som 1888 övertogs av Carl Krönlein och bryggeriet var verksamt fram till 1962 och området ersättes med radhusbebyggelse.

Länge var det privata villor av modell större som dominerade utmed Strandvägen, men 1975 lyckades HSB förvärva mark för byggande av bostadsrätter, något som då väckte starka protester från kringboende.

Och än värre blev proteststormen när Landskronahem 1988 förklarade att bolaget hade för avsikt att bygga ett niovåningshus på gamla ”Tack så gärna-tomten”.

I sin senaste bok ”Borstahusen från fiskeläge till fritidsparadis” beskriver Åke Jönsson de upprörda stämningarna när förslaget presenterades. Och något niovåningshus blev det inte, men för drygt tio år sedan, den 1 juli 1977, stod det första och hittills enda hyreshuset inflyttningsklart på Strandvägen. Dock med adress Svaneholmsgatan.

Länge talades också om att bygga på Exercisfältets norra del, men dessa planer stoppades när kommunfullmäktige beslutade att naturskydda området.
Och under senare tid har blickarna också kastats mot campingen och Ulkavallen för villabebyggelse. Men för dagen ligger man från politiskt håll lågt med förslaget, frågan är bara hur länge?

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser